Bli en stödperson

Bli En Stödperson

Blodcancerförbundet arrangerar årligen stödpersonsutbildningar i nära samarbete med Cancerfonden. Britta Hedefalk, specialistsjuksköterska och medarbetare på Cancerfondens informations- och stödlinje, håller i ett antal kurser om året i psykosociala frågor. Det är genom att gå denna endagsutbildning som du blir stödperson hos oss. För att vara en kandidat krävs det dock att du är betalande medlem i någon av Blodcancerförbundets lokalföreningar. 

Vill du ansluta dig till våra snart 100 nuvarande stödpersoner går det alltid bra att kontakta din lokala föreningsrepresentant. Kontaktuppgifter till Blodcancerförbundets lokalföreningar finns att tillgå via denna länk. Det går även bra att skriva till förbundskansliet på info@blodcancerforbundet.se eller ringa till oss på 08 546 40 540 (09.00-12.00 vardagar) för att anmäla sitt intresse. 

I dagsläget välkomnar Blodcancerförbundet särskilt nya stödpersoner som är medlemmar i någon av lokalföreningarna i Halland, Jämtland/Härjedalen, Uppsala, Örnsköldsvik samt på Gotland. Vi letar framförallt efter fler närstående/anhöriga som är villiga att stödja andra i en liknande situation. Sett till diagnoser/behandling finns det i dagsläget dessutom ett behov av fler stödpersoner berörda av: 

  • Akut Lymfatisk Leukemi (ALL)
  • Aplastisk Anemi
  • Mantelcellslymfom 
  • Myelodysplastiskt Syndrom (MDS)
  • Myelofibros
  • Polycytemia Vera (PCV) 
  • Stamcellstransplantationer 
  • Talassemi
  • Waldenströms Makroglobulinemi 

Varmt välkommen att kontakta oss för mer information!

Senast uppdaterad 29 juli 2020