Haema - utgivna tidningar

Tidigare utgivna nummer

Här kan du ladda ned tidigare utgivna nummer av Blodcancerförbundets förbundstidning Haema.

2020
Nr 3/4 Nya Haema
2019
Nr 1   Stöd
Nr 2   Biverkningar
Nr 3   Effektivitet
2018
Nr 1   Forskning
Nr 2   Livskvalitet
2010
2009
Nr 1   Forskning
Nr 2   Unga vuxna
Nr 3   Lymfom & KLL
Nr 4   KML 


Senast uppdaterad 26 januari 2021