Stöd oss

Föreningen tar tacksamt emot gåvor, minnesgåvor och donationer.

Allt som skänks används till ändamål som gagnar de blodcancersjuka, anhöriga och personal på hematologin i regionerna Uppsala, Västmanland, Dalarna och Gävleborg.

Såväl stora som små donationer välkomnas varmt. 

Gåvor till Uppsala sjukvårdsregion betalas in på: Pg 40 96 28-5

Senast uppdaterad 17 juli 2022