Om oss

Vi är den lokala blodcancerföreningen i Uppsala sjukvårdsregion

Föreningen bildades på 1980-talet och utgör en regional förening av Blodcancerförbundet. Uppsala sjukvårdsregion består av Region Uppsala, Västmanland, Dalarna och Gävleborg. Föreningen är en ideell förening, som är partipolitisk och religiöst obunden. Vid årsskiftet 2019 var vi 320 medlemmar - bestående av patienter, närstående och stödmedlemmar.

Vi arrangerar medlemsaktiviteter i form av föreläsningar, utflykter, rehabiliteringsstöd och stödgrupper/fikaträffar för våra medlemmar och deras familjer. 

En viktig del av föreningens verksamhet är att påverka och förbättra förutsättningarna för blodcancersjuka. Vi vill främja och ta till vara på de blodcancersjukas intressen beträffande behandling, vård, rehabilitering och psykosocial trygghet. Samt företräda de blodcancersjukas intressen inför myndigheter, institutioner och organisationer.


Senast uppdaterad 08 november 2020


Läs mer om vår verksamhet

Emma Simpson Mngaalewep0 Unsplash

Styrelse

Här finner du kontaktuppgifter till styrelsen som röstades in vid årsmötet 2020.

Istock 628441714

Medlemsorganisationer

Vår förening är medlem i ett antal organisationer, föreningar och expertgrupper inom professionen. Läs mer om dessa här.