Om oss

Vi är den lokala blodcancerföreningen i Uppsala sjukvårdsregion.

Föreningen bildades 1987 och utgör en regional förening av Blodcancerförbundet. Uppsala sjukvårdsregion består av Uppland, Västmanland, Dalarna och Gävleborg. Föreningen är en ideell förening, som är partipolitisk och religiöst obunden. Vid årsskiftet 2022 var vi 365 medlemmar - bestående av patienter, närstående och stödmedlemmar.

Vi arrangerar medlemsaktiviteter i form av föreläsningar, utflykter, rehabiliteringsstöd och stödgrupper/fikaträffar för våra medlemmar och deras familjer. 

En viktig del av föreningens verksamhet är att påverka och förbättra förutsättningarna för blodcancersjuka. Vi vill främja och ta till vara på de blodcancersjukas intressen beträffande behandling, vård, rehabilitering och psykosocial trygghet. Samt företräda de blodcancersjukas intressen inför myndigheter, institutioner och organisationer.

Senast uppdaterad 06 februari 2023

Läs mer om vår verksamhet