Styrelse

Ordförande

Ulrika Berggren

Stenstorp

Tfn: 0706458167

Epost: ulrikab75@gmail.com

 

Vice ordförande

Tony Berggren

Stenstorp

Tfn: 0706458152

Epost: tony.berggren@gsfacket.se

 

Kassör

Kågan Karlsson

Göteborg

Tfn: 0730766978

Epost: kagkar47@gmail.com

 

Ledamöter

Gun-Britt Eng

Axvall

Tfn: 0702109528

Epost: gunbritt.eng@gmail.com

 

Eivor Bynke

Skara

Tfn: 0709648989

Epost: eivor.bynke@telia.com

 

Tony Berggren

Stenstorp

Tfn: 0706458152

Epost: tony.berggren@gsfacket.se

 

Kågan Karlsson

Göteborg

Tfn : 0730766978

Epost: kagkar47@gmail.com

 

Revisor

Ulf Warolin

Axvall

Tfn: 0511- 60703

Epost: ulfwarolin@gmail.com

                                                                    

Karl-Erik Appeby                                                                       

Skara                                                                                         

Tfn: 0511-18038                                                                   

Epost: keappeby@comhem.se

 

Suppleant (Revisor) 

Lars Bergdahl

Axvall                                                

Epost: lars.lbr@gmail.com

 

 

Senast uppdaterad 09 juni 2021