NLT Världscancerdagen

Onsdag den 4 februari uppmärksammades Internationella VÄRLDSCANCERDAGEN i S:T Nicolai kyrkan i Lidköping.

Syfte: Att öka kunskapen om cancerpatienternas situation och närståendes situation hos allmänhet beslutsfattare, samt påverka beslutsfattare att ge mer resurser till cancervården

Kicki Klaeson ,Med.Dr.onkologissjuksköterska  Skaraborgs Sjukhus, Lidköping , Anita Ingvarsdotter, sjukhuspräst och Marie-Anne Blondell sjuksköterska,  drabbad och anhörig höll anföranden för att belysa cancersjukas och närståendes, vänner och bekantas situation inför en cancerdiagnos.

Anföranden varvades med vacker musik på orgel av Christina Hedlund och tvärflöjt av Mathias Kihlberg.

Som avslutning fick alla som önskade gå fram och tända ett levande ljus för sig själv eller någon närstående. Det blev en vacker stund med mycket känslor.

1 av 3 drabbas av cancer alla berörs  ser man ofta som blänkare i tidningar.

Var 10 min får en svensk en cancerdiagnos alla som finns nära den människan påverkas. 

Vågar jag ringa, kan jag komma och hälsa på? Genom att bara finnas vid sidan lyssna med dina öron och se med dina ögon kan det lindra den som är sjuk. Kanske kan du hjälpa till med något praktiskt.

Oh du. Glöm inte fråga hur den anhörige mår!

Resurserna räcker inte till för hela familjen i sjukvården. Skolan, förskolan måste ha beredskap för att möta barn som har anhöriga  som fått cancer.

 Barn måste bemötas på den nivå de befinner sig i. Där har politikerna mycket att arbeta med för att ge mer resurser. Sorg kan annars komma senare i livet på olika sätt.

Om alla lider i en familj vilket den sjuke ofta ser kan det kanske fördröja tillfrisknandet för den sjuke.

Sjukvården måste få tid och resurser att se hela människan. Vi är mjukvara inga maskiner. Sjukvårdspersonalen  måste få tiden att räcka till för att fråga hur mår du/ familjen och hur klarar ni det hemma. Behöver du hjälp, hur går det med ekonomin. Hur går det för barnen i skolan/ förskolan

Det är inte ovanligt att bli arg på den som är sjuk. Barn kan bli arg på föräldern  som är sjuk. Detta leder i sin tur till dåligt samvete. Det är lätt att känna sig isolerad om man är anhörig. Du har rätt att ta tid för dig själv för att orka.

Idag har man behandlingsformer som gör att många patienter lever längre än för några år sedan med sin sjukdom och då gäller det att hitta livskvallitet. Man kan ha hälsa trots cancersjukdom. Det är viktigt med kontaktsjuksköterska för att veta vem man ska vända sig till och som känner mej.

Cancersjukdom kan bli kostsam för en människa. Kuratorns uppgift är bla att hjälpa till och informera om var man kan söka fondmedel. Det finns en fond att söka för hela familjen som också kan sökas år efter år!

De flesta människor som får ett cancerbesked kommer i en kris. Ska jag dö nu. Så känner ofta familjemedlemmarna också. Efter en tid brukar alla känna sig mer trygga.

En relation kan vara dålig mellan föräldrar och barn. Vid svår sjukdom kan det vara tid att försonas. Ofta finns smärtan kvar och kan bli tung att bära i fortsättningen om man missat den möjligheten. Förlust av anhörig kan finnas även om förhållanden inte varit så bra.

Vilken tro man än har kan en cancersjuk människa behöva samtala med någon utanför familjen.

Om man är sjuk under lång tid är det lätt att bli bortglömd av arbetskamrater och vänner. Ibland måste man själv ta den kontakten.

Kärlek föder sorg inte är det lätt att tänka den tanken när man är frisk.


Marie-Anne Blondell
Blodcancerföreningen Skaraborg

Senast uppdaterad 04 juli 2020

Fler nyheter


Alla nyheter