Revisor söks

Valberedningen söker revisor till föreningen inför årsmötet

Intresserade, eller förslag på kandidater kan meddelas Urban Flodström
på mobil 070-2060737 eller e-post u.flodstrom@gmail.com


Senast uppdaterad 18 juli 2020


Fler nyheter


Alla nyheter