Patientrelaterade mått

Projektrapport av Elin Sporrong

Projektet Patientrelaterade mått

Under 2017 beviljades Blodcancerförbundet medel av Socialstyrelsen för att inom ramen för projektet Patientrelaterade mått undersöka hur patientrapporterade mått används inom vården och möjligheten att utveckla dessa för kronisk blodcancer. Vi har under hösten 2017 intervjuat 28 av våra medlemmar i syfte att bättre förstå vilka upplevelser och erfarenheter under patientresan som kan vara viktiga för den patientupplevda kvaliteten.

Du kan läsa rapporten här!


Senast uppdaterad 18 juli 2020


Fler nyheter


Alla nyheter