Efterlysning styrelseledamöter

Vi söker nya ledamöter i styrelsen (Styrelsen är valberedning och söker nya ledamöter)

 Sedan några år tillbaka togs på ett årsmöte beslut att vi i styrelsen även ska verka som valberedning Det innebär att vi inför årsmötet 2023 söker nya ledamöter. Vår styrelse består normalt av 8 ledamöter men sedan ett år tillbaka är vi endast 6 ledamöter. Vi har idag 2 vakanta platser som vi gärna vill ha tillsatta omgående, och inför nästa år så kommer fler ledamöter att avgå. För att vår förening skall kunna överleva som en positiv kraft för oss blodsjuka bör vi vara en komplett styrelse. Vi söker därför redan idag dig som vill vara med att göra ett gott arbete för våra medlemmar i föreningen.    

Vad gör vi i Styrelsen? Vår styrelseverksamhet består av att vi har 6 styrelsemöten/år i Örebro. Vårt arbete består av att gemensamt planera årsmöte, 2 medlemsaktiviteter/år och ordna för caféträffar. Dessutom sköter vi det arbete som en förening åläggs att göra. Vi upplever vårt styrelsearbete både positivt och mycket trevligt. Bor du utanför Örebro ersätter vi för bilresor.

Vi söker nu dig som är medlem i vår förening och vill engagera dig i föreningens styrelse.

                                      Är du intresserad hör gärna av dig till mig

       Annette Persson ordförande, e-post:  nettan.p@outlook.com, tel 070–7406746,

Helena Nilsson styrelseledamot, e-post: hnilsson.58@gmail.com,tel 073-644 10 99

Historik och verksamhet.

Blodcancerföreningen i Örebroregionen bildades 1987 av och för Blodsjuka inom regionen med stöd av läkare och övrig vårdpersonal. Regionen omfattar Södermanlands, Örebro och sydvästra delen av Västmanlands län. Föreningens säte är i Örebro. Idag är vi 171 medlemmar.

 

       Föreningen ska verka för att:

  • Erbjuda möjlighet att få möta andra sjuka och deras närstående i samma situation under trivsamma förhållanden, exp. caféträffar 6–8 ggr/ år.
  • Ge möjlighet till råd och stöd.
  • Sprida information och kunskap om blodcancersjukdomar.
  • Samarbeta med sjukvårdspersonal.

 

Utöver årsmöten har vi medlemsmöten med olika föredrag. Års och medlemsmöten ger medlemmarna goda tillfällen att fördjupa kontakter och erfarenhetsutbyten vilket även våra caféträffar bidrar till. Två medlemsaktiviteter anordnas varje år för föreningens medlemmar. Verksamheten bygger helt på ideella insatser.

Senast uppdaterad 18 september 2022

Fler nyheter


Alla nyheter