Cancerfondsrapporten 2018

Cancerfonden har offentliggjort sin årliga rapport

Rapporten tar i första hand fasta på socioekonomiska skillnader inom cancervården i Sverige idag, vilket är ett intressant perspektiv på detta med en jämlik vård. Ett begrepp som helt annars tenderar att fokusera på geografiska skillnader i landet, vilka även dem är viktiga att lyfta fram. Dock är frågan om inte en vård som är jämlik närmast är att betraktas som en utopi, varpå en mer rättvis vård kanske istället är det som man borde sträva efter? Eller varför inte rätt vård till rätt patient i rätt tid

Läs rapporten här!


Senast uppdaterad 18 juli 2020


Fler nyheter


Alla nyheter