Kansli

Blodcancerförbundets kansli är beläget i Sundbyberg och har till uppgift att bland annat verkställa styrelsebeslut, arbeta med intressepolitiska frågor, administrera Blodcancerfonden och genomföra informationsinsatser både internt och externt. Förbundskansliet ger också stöd till våra fjorton föreningar och har det yttersta ansvaret för förbundets ekonomi, marknadsföring, budget samt till viss del strategiska frågor rörande verksamheten.

Det är även förbundskansliet som sköter om den centrala medlemshanteringen, koordineringen av stödpersonsverksamheten, medlemstidningen Haema, webbutiken samt all extern kommunikation. I Blodcancerförbundets lokaler ligger på Hamngatan 15B huserar därtill den intressepolitiska påverkansorganisationen Nätverket mot cancer som Blodcancerförbundet är aktiva medlemmar i.


VI SOM JOBBAR HÄR
OPERATIV ORDFÖRANDE
Lise-lott Eriksson

070 7764443
lise-lott@blodcancerforbundet.se


VERKSAMHETSUTVECKLINGSANSVARIG

Josephine Borg

073 501 82 42
josephine@blodcancerforbundet.se


KOMMUNIKATÖR

Vakant

Tills vidare, kontakta: info@blodcancerforbundet.se

MEDICINSKT SAKKUNNIG
Olina Lind

08-546 40 540
Telefontid: måndag-torsdag kl. 09.30-12.30
olina@blodcancerforbundet.se


EKONOMIASSISTENT

Isadora Nilsson

070 772 73 06
isadora@blodcancerforbundet.se


ADMINISTRATÖR BLODCANCERFONDEN

Tara Olavisdotter

08-546 40 540
Telefontid: måndag-torsdag kl. 09.30-12.30
tara@blodcancerforbundet.se

PROJEKTLEDARE DU ÄR INTE ENSAM...
Concy Bwomono

070 327 30 47
concy.bwomono@gmail.com


PROJEKTKOORDINATOR DU ÄR INTE ENSAM...

Hanna Hellström (föräldraledig)

070 327 30 48
hanna2@blodcancerforbundet.se


Nora Hattar (vikarie)

073 073 84 98
nora@blodcancerforbundet.se


 

Blodcancerförbundet har sitt kansli på Hamngatan i Sundbyberg, ett stenkast från Bällstaviken

Blodcancerförbundet har sitt kansli på Hamngatan i Sundbyberg, ett stenkast från Bällstaviken

Senast uppdaterad 09 november 2021