Kansli

Blodcancerförbundets kansli är beläget i Sundbyberg och har till uppgift att bland annat verkställa styrelsebeslut, arbeta med intressepolitiska frågor, administrera Blodcancerfonden och genomföra informationsinsatser både internt och externt. Förbundskansliet ger också stöd till våra fjorton föreningar och har det yttersta ansvaret för förbundets ekonomi, marknadsföring, budget samt till viss del strategiska frågor rörande verksamheten.

Det är även förbundskansliet som sköter om den centrala medlemshanteringen, koordineringen av stödpersonsverksamheten, medlemstidningen Haema, webbutiken samt all extern kommunikation. I Blodcancerförbundets lokaler ligger på Hamngatan 15B huserar därtill den intressepolitiska påverkansorganisationen Nätverket mot cancer som Blodcancerförbundet är aktiva medlemmar i.


VI SOM JOBBAR HÄR
OPERATIV ORDFÖRANDE
Lise-lott Eriksson

070 7764443

lise-lott@blodcancerforbundet.se

KOMMUNIKATÖR
Jennifer Glans

070 273 89 72

jennifer@blodcancerforbundet.se

VERKSAMHETSUTVECKLINGSANSVARIG
Josephine Borg

073 501 82 41

josephine@blodcancerforbundet.se

EKONOMIASSISTENT
Isadora Nilsson

070 772 73 06

isadora@blodcancerforbundet.se

ADMINISTRATÖR BLODCANCERFONDEN
Tara Olavisdotter

08-546 40 540

tara@blodcancerforbundet.se


PROJEKTLEDARE LIVSKRAFT
Sandra Fagerström Alm

073-385 00 56

sandra@blodcancerforbundet.se

PROJEKTKOORDINATOR LIVSKRAFT
Martin Persson

073 813 03 60

martin2@blodcancerforbundet.se


PROJEKTLEDARE DU ÄR INTE ENSAM...
Concy Bwomono

070 327 30 47

concy.bwomono@gmail.com

PROJEKTKOORDINATOR DU ÄR INTE ENSAM...
Hanna Hellström (föräldraledig)

070 327 30 48

hanna2@blodcancerforbundet.se

Nora Hattar (vikarie)

073 073 84 98

nora@blodcancerforbundet.se


 

Blodcancerförbundet har sitt kansli på Hamngatan i Sundbyberg, ett stenkast från Bällstaviken

Blodcancerförbundet har sitt kansli på Hamngatan i Sundbyberg, ett stenkast från Bällstaviken


Senast uppdaterad 17 juni 2021