Kansli

Blodcancerförbundets kansli är beläget i Sundbyberg och har till uppgift att bland annat verkställa styrelsebeslut, arbeta med intressepolitiska frågor, administrera Blodcancerfonden och genomföra informationsinsatser både internt och externt. Förbundskansliet förmedlar ger också stöd till våra fjorton föreningar och har det yttersta ansvaret för förbundets ekonomi, marknadsföring, budget samt till viss del strategiska frågor rörande verksamheten.

Det är även förbundskansliet som sköter om den centrala medlemshanteringen, koordineringen av stödpersonsverksamheten, medlemstidningen Haema, webbutiken samt all extern kommunikation. I Blodcancerförbundets lokaler ligger på Hamngatan 15B huserar därtill den intressepolitiska påverkansorganisationen Nätverket mot cancer som Blodcancerförbundet är aktiva medlemmar i.


VI SOM JOBBAR HÄR
OPERATIV ORDFÖRANDE
Lise-lott Eriksson

0707-764443

lise-lott@blodcancerforbundet.se

KOMMUNIKATÖR
Jennifer Glans

0702-73 89 72

jennifer@blodcancerforbundet.se

EKONOMIASSISTENT
Isadora Nilsson

 

isadora@blodcancerforbundet.se

ADMINISTRATÖR BLODCANCERFONDEN
Tara Olavisdottir

08-546 40 540

tara@blodcancerforbundet.se


PROJEKTLEDARE LIVSKRAFT
Madelene Limnefelt

madelene@blodcancerforbundet.se

PROJEKTKOORDINATOR EXPERTPATIENTFÖRETRÄDARE
Sara Mpumwire

sara@blodcancerforbundet.se

PROJEKTLEDARE DU ÄR INTE ENSAM...
Concy Bwomono

concy.bwomono@gmail.com

PROJEKTKOORDINATOR DU ÄR INTE ENSAM...
Hanna Hellström (föräldraledig)

hanna2@blodcancerforbundet.se


 

Blodcancerförbundet har sitt kansli på Hamngatan i Sundbyberg, ett stenkast från Bällstaviken

Blodcancerförbundet har sitt kansli på Hamngatan i Sundbyberg, ett stenkast från Bällstaviken


Senast uppdaterad 21 januari 2021