Kansli

Blodcancerförbundets kansli är beläget i Sundbyberg och har till uppgift att bland annat verkställa styrelsebeslut, arbeta med intressepolitiska frågor, administrera Blodcancerfonden och genomföra informationsinsatser både internt och externt. Förbundskansliet ger också stöd till våra fjorton föreningar och har det yttersta ansvaret för förbundets ekonomi, marknadsföring, budget samt till viss del strategiska frågor rörande verksamheten.

Det är även förbundskansliet som sköter om den centrala medlemshanteringen, koordineringen av stödpersonsverksamheten, medlemstidningen Haema, webbutiken samt all extern kommunikation. I Blodcancerförbundets lokaler ligger på Hamngatan 15B huserar därtill den intressepolitiska påverkansorganisationen Nätverket mot cancer som Blodcancerförbundet är aktiva medlemmar i.


VI SOM JOBBAR HÄR
OPERATIV ORDFÖRANDE
Lise-lott Eriksson

070 756 71 42
lise-lott@blodcancerforbundet.se

KOMMUNIKATÖR

Håkan Sjunnesson

070 273 89 72, 076 171 76 98
hakan@blodcancerforbundet.se

 

VERKSAMHETSASSISTENT  
Lottie Méran

070 494 67 93
lottie@blodcancerforbundet.se 

                                  

MEDICINSKT SAKKUNNIG
Olina Lind

08-546 40 540
olina@blodcancerforbundet.se


EKONOMIASSISTENT

Isadora Nilsson

070 772 73 06
isadora@blodcancerforbundet.se


ADMINISTRATÖR BLODCANCERFONDEN

Tara Olavisdotter

08-546 40 540
Telefontid: måndag-torsdag kl. 10.00 -12.30
tara@blodcancerforbundet.se

PROJEKTLEDARE "DU ÄR INTE ENSAM..."
Concy Bwomono
concy@blodcancerforbundet.se 


 

Blodcancerförbundet har sitt kansli på Hamngatan i Sundbyberg, ett stenkast från Bällstaviken

Blodcancerförbundet har sitt kansli på Hamngatan i Sundbyberg, ett stenkast från Bällstaviken

Senast uppdaterad 20 juni 2022