Sicklecellanemi/sjukdom (SCA/SCD)

Här hittar du information och informationsbroschyrer om att leva med den ärftliga sjukdomen sicklecellanemi. De producerades i ett samarbetsprojekt mellan Blodcancerförbundet och förbundets lokalförening Kronisk Blodsjukdom (KBS) och finansierades av Allmänna Arvsfonden.

Sicklecellanemi Animering

Hos en person med sicklecellanemi är de röda blodkropparna formade ungefär som en halvmåne: avlånga och böjda och fastnar därför lättare i varandra och i blodkärlen..

Detta är sicklecellanemiSicklecellsjukdom, även kallad sicklecellanemi, är en sjukdom som innebär att de röda blodkropparna produceras i en "felaktig” form och med kortare livslängd. I vanliga fall är de röda blodkropparna runda, men hos en person med sicklecellanemi är de istället formade ungefär som en halvmåne: avlånga och böjda. De är också hårda och klibbiga och på grund av formen och konsistensen fastnar de lättare i varandra och i blodkärlen. Detta gör att blodcirkulationen försämras och det finns risk för tilltäppning av blodkärlen (blodproppar) och syrebrist, vilket orsakar smärta. Smärtan kan vara kronisk och/eller komma i perioder – så kallade skov.

Ärftlig (genetisk) sjukdomBlodpropparna leder även till att vävnader, organ och leder får syrebrist. Dessutom har blodkropparna hos en person med sicklecellanemi också mycket kortare livslängd (10-20 dagar i jämförelse med 120 dagar hos kvinna och 130 för mannen) vilket i sin tur leder till blodbrist.
Sicklecellanemi är en genetisk sjukdom som går i arv från föräldrar till barn. Varje människa har två genuppsättningar: en från vardera biologisk förälder. Sjukdomen uppstod som en mutation av generna som producerar de röda blodkropparna i blodet.

Om barnet får genmutationen från båda sina föräldrar, och därmed har mutationen i båda sina uppsättningar, får även barnet sicklecellanemi och dess symtom. Får barnet endast mutationen från en av de biologiska föräldrarna, blir barnet bärare av sjukdomen men är i övrigt symtomfri eller har lindriga symtom.

Är barnet bärare betyder det att hen kan föra sjukdomen vidare till sina barn, som då riskerar att bli bärare eller få den aktiva sjukdomen, beroende på om den andra biologiska föräldern också har den genuppsättning som påverkar de röda blodkropparna.

Högre andel i historiska områden med malariasmittaDe flesta med sicklecellanemi bor i eller har ursprung från malariaområden. Detta beror på att genmutationen för sicklecellanemi utvecklades som en evolutionärfördelaktighet mot malaria. Malariaparasiten fäster nämligen inte lika bra på “felaktiga” blodkroppar, och sicklecellbärare som endast är bär på denna gen får därför inte lika allvarliga symtom av malaria. Personer med den aktiva sjukdomen kan däremot bli allvarligt sjuka av malaria, och infektionen kan i vissa fall leda till dödsfall.

sicklecellanemi illustrationOm sicklecellsjukdom i webbartikel:

Här kan du fortsätta att läsa om symtom och behandlingar när det gäller diagnosen sicklecellanemi, sicklecellsjukdom i löpande webbtext >.
(Texten och bilden är hämtad ur broschyren "Att leva med sicklecellsjukdom" nedan)

 

 

Här nedan hittar du broschyrer om sicklecellanemi i PDF-format
De finns på några olika språk för både läsning, nedladdning och utskrift

Eftersom risken att utveckla sicklecellsjukdom genetiskt är något högre bland arabisktalande befolkningar i Mellanöstern och fransktalande befolkningar på den afrikanska kontinenten, togs broschyren också fram på arabiska och franska. Detta för att nå behövande patienter och närstående bland våra nya medborgare i Sverige.

Klicka på respektive broschyromslag nedan och läs och/eller tanka hem hela broschyren i PDF-format till din mobiltelefon eller dator.

På svenska om sicklecellanemi

sicklecellanemi på svenska

 

På arabiska om sicklecellanemi

sicklecellanemi på arabiska

 

På franska om sicklecellanemi

sicklecellanemi på franska

 

För barn om sicklecellanemi - på svenska

sicklecellanemi för barn på svenska

 

Om vikten av blodtransfusioner och stamcellsgivande
för personer med sicklecellanemi - på svenska

Ditt blod kan rädda liv - infobroschyr sicklecellanemi o tallassemi 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad 31 mars 2024