Verksamhetsberättelse 2019

Föreningens styrelse har under verksamhetsåret haft följande sammansättning:

Ordförande Ewa Jonsson                 Ledamot Anna Klintbo - Hematologen

Vice ordf Irene Bergström                 Ledamot Karin Skoglund - Blodcentralen

Kassör Anders Örtelius                     Suppleant Lars Skagerlind - Hematologen

Sekreterare Göran Dahlgren            Suppleant Carina Bäckström - Blodcentralen

Ledamot Fredric Åkerlund fr 27/2     Suppleant Maria Sperens

Revisor Karin Forsberg                     Revisor Lillemor Eliasson

Revisor suppleant Ulla Lindkvist

 

Styrelsen har under föreningens 35:e verksamhetsår haft 6 protokollförda sammanträden.

 

Medlemsantalet i föreningen var vid årets slut 626 st (varav 406 st hedersmedlemmar, som till stor del är blodgivare som gett blod under minst 25 år). Föreningens ”medlemskategorier” är: patient, familjemedlem, stödjande och hedersmedlem.

 

Under året har vi arbetat på olika sätt för att uppfylla föreningens målsättning, som bland annat innebär att ge stöd och hjälp till patienter, anhöriga, sjukvårdspersonal samt sprida information och tillvarata blodcancersjukas intressen.

Föreningen erbjuder även stödpersoner i samarbete med Blodcancerförbundet. Det finns 6 utbildade stödpersoner i vår förening.

 

Vi arbetar aktivt i samarbete med Hematologens vårdavdelning för att förbättra för inneliggande patienter och anhöriga. Efter önskemål har föreningen gjort några mindre inköp till vårdavdelningen. Under hösten beviljade föreningen ett större anslag till inköp av rehabiliteringsredskap till träningslokal på vårdavdelningen i samarbete med sjukgymnast.

 

Föreningen har traditionsenligt bjudit på midsommar och luciafika till patienter och personal på Hematologens vårdavdelning. Årets jultallrik serverades på Hotell Björken den 17:e december. Tjugosex personer deltog, inbjudna var inneliggande patienter och deras anhöriga samt personal från Hematologen och Blodcentralen som är medlemmar i föreningen.

 

Blodcentralen i Umeå och Blodbussen är av stor vikt för våra medlemmar och vi har ett gott samarbete. Föreningen har bidragit med biocheckar till de blodgivare som värvar nya givare samt att vi även har bidragit med biobiljetter som uppmuntran till de givare som lämnat trombocyter under större helger.

 

Blodomloppet arrangerades den 22 maj i Umeå. Föreningens kassör Anders Örtelius hade tillfrågats att vara ambassadör för arrangemanget. I samband med loppet fanns Anders med och informerade även om vår förening.

 

Årsmötet hölls den 28 mars på Folkets Hus i Umeå, med tjugotalet deltagare. Innan årsmötet fick vi en kortare föreläsning om kost och motion. Föreläsare var Cecilia Edström, hälsoutvecklare och fysioterapeut vid NUS. Hon pratade om 3 steg till bättre hälsa. Minska stillasittande, öka vardagsaktiviteten och fysisk träning. Hon pratade även om hur viktig sömn och matvanor är.

Därefter intogs fika och sedvanliga årsmötesförhandlingar avklarades. Vid årsmötet beslutades om att höja medlemsavgiften enligt styrelsens förslag från och med 2020. Patient och Stödjande betalar 200 kronor, familjemedlem på samma adress som huvudmedlem betalar 75 kronor. Hedersmedlemmar ingen medlemsavgift.

 

Den 18 april medverkade Ewa Jonsson på Träffpunkt Aktrisen i Umeå. Ewa berättade om hur det är att få en blodcancerdiagnos med efterföljande behandlingar och om hur livet kan förändras. Hon informerade även om vår förenings verksamhet.

 

Förbundets årsstämma avhölls den 17-18 maj i Uppsala. Anders Örtelius representerade Blodsjukas Förening vid NUS.

 

Den 14 juni genomfördes den mycket uppskattade försommarresan för våra medlemmar. Färden startade vid Hotell Björken i Umeå, där 50 talet förväntansfulla resenärer äntrade bussen som skulle ta oss ut på dagens äventyr. Vår ständige chaufför Volmar Björkholm rattade med säker hand. Första stoppet var vid Granö Beckasin där förmiddagsfikat intogs. Färden gick vidare i riktning mot Lycksele med destination Björngrottan, där vi välkomnades av Kent Larsen. Kent visade bildspel och berättade episoder från sina år i fjällvärlden, samt serverade oss en mycket smakrik lunch. Nästa anhalt på resan var Örträsk, där eftermiddagsfikat serverades på restaurang Pärlan. Därefter fick deltagarna alternera mellan tre olika visningar, Bilmuseum, Rut Svenssons modeaffär samt Visningsträdgården.Efter en lång dags resande återvände nöjda deltagare till Hotell Björken vid middagstid. En eloge till Irene Bergström som haft huvudansvaret för arrangemanget –TACK.

 

Ewa Jonsson deltog i Blodcancerförbundets ordförandekonferens i Stockholm den 18-19/10.

 

Föreningens medlem Elizabeth Sackerud inbjöd till boksläpp den 12/11, då hon presenterade sin debutroman ”När döden drabbar mina nära”. En kriminalroman som utspelar sig i Umeåtrakten. Allt överskott från boken kommer att tillfalla Blodsjukas Förening vid NUS enligt författarens önskan. Anders och Ewa representerade föreningen på boksläppet.

 

Tillsammans med Blodcancerförbundet anordnades en temadag om blodcancer den 23 november på Scandic Plaza i Umeå. Cirka 60 personer hade hörsammat inbjudan. Programmet under eftermiddagen bjöd på föreläsningar av engagerad personal från Hematologen NUS.

Florentin Späth: Går det att spåra blodcancersjukdomar som myelom och lymfom innan diagnos.

Anna Thunström Salzer: Egen forskning inklusive infektionskänslighet.

Lars Skagerlind: Donation av blodstamceller, Tobiasregistret.

Mirjam Bergknut: Att vara närstående.

Anders Örtelius har under året genomgått en kurs för kassörer i föreningar som arrangerades av ABF och Funktionsrätt Västerbotten

 

I Patient och närståenderådet vid Regionalt Cancercentrum Norr har Ewa Jonsson varit representant för diagnosområde Blodcancer. Förutom i rådets egna möten har Ewa bland annat deltagit i RCC Norrs regionala cancerdag den 4 april, samt deltagit i arrangemang av utbildningsdag för patientföreträdare den 9 oktober. Rådet har varit remissinstans för nationella vårdprogram samt deltagit i införandet av standardiserade vårdförlopp och Min Vårdplan inom cancervården i regionen.

 

I patientrådet inom Region Västerbotten har Ewa Jonsson varit en av patientföreträdarna . Rådet har aktivt deltagit i arbetet med att införa standardiserade vårdförlopp inom cancervården och primärvården i länet.

 

Ewa Jonsson har under 2019 varit ledamot i styrelsen för stiftelsen Blodforskningsfonden i Umeå, och deltagit i fondens styrelsemöten.

 

Föreningen har även representerats vid sammankomster inom Funktionsrätt Västerbotten som ordförandemöten, årsmöte m.m.

 

Vi vill passa på att tacka för gott samarbete och mycket god hjälp från Funktionsrätt Västerbottens kansli i Umeå.

 

Avslutningsvis vill vi TACKA alla som skänkt gåvor, erlagt medlemsavgift eller på andra sätt bidragit till vårt föreningsarbete.

 

Vi vill också framföra vårt TACK för gott samarbete till Blodcancerförbundet, kansliet och övriga lokalföreningar.

 

Umeå 2020.02.08

Blodsjukas Förening vid NUS

Styrelsen

 

 

 Ewa Jonsson              Irene Bergström             Anders Örtelius

 

 

Fredric Åkerlund           Anna Klintbo                 Karin Skoglund

 

 Göran Dahlgren (ej deltagit i styrelsearbetet under 2019)


Senast uppdaterad 17 juli 2020