Stöd att få

Erfarenhet från våra medlemmar visar att det dyker upp många frågor och känslor när sjukdomen bryter ut, vid återfall eller i vardagslivet som blodcancerberörd. Då kan det vara skönt att prata med andra som har erfarenhet från liknande upplevelser. Människor som vet hur det känns och som kan ge tips och råd om allt mellan himmel och jord vad gäller livet som berörd av blodcancer eller annan allvarlig blodsjukdom. 

Det är också därför Blodcancerförbundet erbjuder ideellt arbetande stödpersoner med tystnadslöfte till patienter och närstående. Vår stödpersonsverksamhet riktar sig till dig som är nydiagnostiserad, nyligen har fått skov, är närstående eller bara vill ha någon att prata med. Blodcancerförbundets stödpersoner bör emellertid ses som ett komplement till hälso- och sjukvården, som ska erbjuda dig som drabbad professionell hjälp. En stödperson är inte alltid uppdaterad i de nya mediciner och behandlingar som uppkommit efter att de själva blivit behandlade. För dylika frågor hänvisar vi till vår medicinskt sakkunniga Olina Lind: olina@blodcancerforbundet.se

Är du å andra sidan intresserad av stöd från flertalet berörda, kan vi varmt rekommendera de stödgrupper via våra lokala blodcancerföreningar som Blodcancerförbundet initierat på den sociala medieplattformen Facebook. Om du hellre önskar att få fysiskt stöd av andra blodcancerdrabbade, kika gärna på följande webbsida för mer information om hur du eventuellt kan få tillväga. 


 

Ta gärna del av broschyren Att vara stödjande


Du som mår så dåligt att det känns outhärdligt behöver kanske kontakta en psykiatrisk akutmottagning eller ringa 112. Var inte rädd för att be om hjälp och våga bryt den betungande stigmatisering som finns om psykisk ohälsa i Sverige idag! Det finns nämligen flertalet instanser som gärna hjälper till, exempelvis: 

 

Senast uppdaterad 17 maj 2023