Vidarkliniken

 

ERINA

 

Min åsikt att det är en stor tragedi att sjukhuset Vidar rehab och Vidar vårdcentral i Järna nu har stängt efter att Region Stockholm med flera har fattat politiskt beslut om att inte förlänga avtalet som har funnits i många år. Många patienter kan vittna om den oerhört goda omvårdnad de fått på Vidarkliniken med ett respektfullt förhållningssätt som omfattar HELA människan, inte bara kroppen.  

Ett sådant bemötande har jag tyvärr ofta saknat hos flera av mina sjukhusläkare, vilket har bidragit till att jag ofta känt mig provocerad, arg och orolig. Jag blev bland annat avrådd från integrativmedicinska behandlingsmetoder som jag ville komplettera med för att stärka kroppen inför min sjukhusbehandling, men jag valde ändå att själv söka upp sådana läkare.

Inför cytostatika- och strålbehandlingen oroade jag mig mycket. Jag tyckte att jag inte fick tillräcklig information av sjukhusläkarna om risken för kort- och långsiktiga biverkningar, det fanns för litet tid för mina frågor och jag fick inte vara tillräckligt delaktig i min individuella behandlingsplanering, som jag ofta fick strida för.

Men jag fick en bra psykolog, kontaktsjuksköterska och kurator att prata med, som väl var.

Trots allt gick min lymfombehandling bra. Jag kombinerade med integrativmedicinska metoder och fick förvånansvärt litet biverkningar. Nu är jag färdigbehandlad och känner mig pigg och hoppfull :) Men jag fortsätter med integrativ medicin för att i möjligaste mån förebygga återfall.

Jag tycker att ALL personal som träffar patienter bör ha en helhetsinriktad människosyn och ett empatiskt och bekräftande bemötande med  förståelse för psykosomatik, patientens existentiella livssituation och den livskris som följer med en cancerdiagnos. Patienten måste få känna sig som ett subjekt som är delaktig i sin individuella vårdplanering, inte som ett vårdobjekt på löpande band. Patienter som väljer att komplettera med integrativ medicin bör kunna ha en respektfull dialog med sina läkare om det. 

De personer jag känner som har varit på Vidarkliniken var väldigt nöjda med det mycket goda bemötandet och den individuella omvårdnaden, baserad på mångårig klinisk erfarenhet av att kombinera konventionell vård med integrativmedicinska metoder. 

Vetenskapliga studier är viktigt men inte tillräckligt. Enligt SBU (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering) definieras "Evidensbaserad sjukvård" (medicin) som "medveten och systematisk användning inom medicinskt arbete av bästa tillgängliga vetenskapliga faktaunderlag (evidens), tillsammans med klinisk erfarenhet och patientens preferenser". 

Att inte förlänga avtalet med Vidarkliniken var ett stort svek mot oss cancerpatienter! Jag tror att många vill att kliniken öppnas igen. Många är i stort behov av rehabilitering och uppföljning på Vidarkliniken efter sin cancerbehandling.

REGIONPOLITIKER - TÄNK OM! 

 

Kontroversiella Vidarkliniken som fick stänga sin verksamhet i mars 2019

Senast uppdaterad 27 juli 2020