Blodcancerföreningen Halland Årsmöte den 27 mars 2021 via videotjänsten zoom.

Starttid: lördag 27 mar
Sluttid: lördag 27 mar
Paperwork Doing Bills Or Filing Taxes And Writing ULZPCTT

 

Årsmötet inleddes med en Minnesstund eftersom fem av våra medlemmar och vänner avlidit under förra året. Fem vackra vita ljus tändes, namnen lästes upp och därefter följde en tyst minut. Som avslutning lästes professor Henry Scott- Hollands dikt ”Allt är väl.”  

 

Därefter följde sedvanliga årsmötesförhandlingar som samlade 19 deltagare. Inger Karlsson hade avböjt omval som ordförande i föreningen. Som ny ordförande på 1 år valdes Inger Persson. Inger Karlsson invaldes som ordinarie styrelseledamot.

Efter årsmötesförhandlingarna föreläste vår förbundsordförande Lise-lott Eriksson kring ämnet ”Rätt behandling till rätt person i rätt tid. Vikten av nya behandlingar.”

Behandlingen av KML (Kronisk myeloisk leukemi) har rönt enorm framgång och överlevnaden har ökat dramatiskt.

När det gäller nya läkemedel är processen lång och svår. Det tar lång tid att få igenom ett godkännande av nya läkemedel. Lise-lott berättade om processerna när nya läkemedel och behandlingar godkänns och görs tillgängliga i Sverige.

Lise-lott påvisade att det finns stora regionala skillnader när det gäller de olika behandlingsformerna.

Enligt Novusundersökningen som genomfördes under förra året var intresset stort för kliniska studier och kombinationsbehandlingar.

Föredraget avslutades med en liten frågestund.

Ett mycket uppskattat föredrag av en engagerad förbundsordförande.

Senast uppdaterad 27 april 2021

Fler aktiviteter

Alla aktiviteter