Stöd oss

Varmt välkommen att lämna ett bidrag till Plusgiro 549483-6 om du vill hjälpa till att stödja vår lokala föreningsverksamhet på Gotland! 

Tack vare minnesgåvor och donationer kan föreningen bidra till att göra vardagen trivsammare för inneliggande patienter t.ex. genom inköp av TV, tidningsprenumerationer samt att anordna aktiviteter för medlemmarna.

Vårdpersonal som vill vidareutbilda sig genom att delta i nationella kurser har fått bidrag till resor och övernattning av föreningen.

Senast uppdaterad 17 juli 2020