Temadag lymfom & kronisk lymfatisk leukemi, KLL 15/9 - webbinarium

Välkommen att utan kostnad via Internet delta på temadagen om vård och forskning kring lymfom inklusive kronisk lymfatisk leukemi (KLL) den 15 september 2022. Ett arrangemang av Blodcancerförbundet under Internationella blodcancermånaden september.

Starttid: torsdag 15 sep 2022, kl 09:00
Sluttid: torsdag 15 sep 2022, kl 17:00
Pusselbitar Saknas Lymfom Och KLL Montage September Blodcancermanaden

KLL och lymfom i fokus den 15 september under den internationella blodcancermånaden september

Under den internationella lymfomdagen 15 september i år, arrangerar Blodcancerförbundet en hel temadag med diagnos-specifika föreläsningar inom lymfomområdet. Fokus riktas även mot nya målinriktade behandlingar aktuella inom lymfom, såsom CAR-T och bispecifika antikroppar.

Dessa behandlingar har potential att förbättra livskvaliteten hos lymfompatienter, och är därför viktiga för oss att informera om och belysa. Dagen avslutas med en paneldiskussion där nya behandlingsmöjligheter inom lymfom diskuteras. Under debatten deltar patientrepresentanter med egen erfarenhet av hur det är att leva med en lymfomdiagnos, samt företrädare från professionen och läkemedelsindustrin.

Alla Blodcancerförbundets medlemmar är välkomna att kostnadsfritt ansluta till temadagen via Zoom. Koppla upp dig via länken nedan här i inbjudan!

Vi planerar att spela in föreläsningarna och göra de tillgängliga att se efteråt via Blodcancerforbundets eventarkiv: https://blodcancerforbundet.se/evenemang/arkiv/

 

Bakgrund:

År 2020 genomförde Blodcancerförbundet en Novus-undersökning bland medlemmarna i Blodcancerförbundet. Den visade bland annat att nästan alla (96 procent) av våra medlemmar tycker det är viktigt att patienter får tillgång till nya läkemedel och behandlingar. Det blir då viktigt för oss att lyfta frågor såsom vad det här betyder utifrån ett patientperspektiv, och hur kan vi gemensamt säkerställa det.

I samma medlemsundersökning ansåg åtta av tio svarande (83 procent) att det är viktigt att patienter får delta i kliniska studier. Detta lyfter viktiga frågor för oss, tex hur vi kan säkerställa att Sverige fortsätter vara ett land i framkant inom forskning, så att patienter får tillgång till nya behandlingar och läkemedel.

Blodcancerförbundet har även i år låtit Novus genomföra en ny medlemsundersökning och den här gången speciellt tillfrågat hur personer med diagnosen myelom uppfattar sin vård. Den Novus-undersökningen bekräftar i stora drag resultaten från medlemsundersökningen 2020, där intresset för nya behandlingar och tillgång till kliniska studier förs fram som mycket viktiga frågor av våra medlemmar.

Temadagens program

Temadagen pågår mellan klockan 09.00 och 17.00 och genomförs i samarbete med: Abbvie, Roche, Astra och Janssen. Se programmet nedan:

09:00 – 10:00     Introduktion, Lise-lott Eriksson Blodcancerförbundet

10:00 – 10:45     Lymfom 1 (Aggressiva B-cellslymfom, fokus DLBCL)

10:45 – 11:00     Paus

11:00 – 11:30     Lymfom 2 (Mantelcellslymfom) 

11:30 – 12:15     Lymfom 3 (T-cellslymfom, Hudlymfom)

12:15 – 13:00     Paus

13:00 – 13:45     Lymfom 4 (Waldenströms makroglobulinemi)

13:45 – 14:30     Lymfom 5 (KLL, kronisk lymfatisk leukemi)

14:30 – 15:00     Paus

15:00 – 15:45     Lymfom 6 (Hodgkins lymfom)

15:45 – 16:00     Paus

16:00 – 16:45     Paneldiskussion: patientrepresentanter, företag och företrädare från professionen 

16:45 – 17:00     Avslutning

 

Här är länken för att delta

Delta under hela eller delar av denna temadag genom att klicka på länken nedan.

Anslut till Zoom Meeting: https://us06web.zoom.us/j/81909622143

(eller gå in på gratisprogrammet/appen Zoom.us och skriv in: Meeting ID: 819 0962 2143 plus passcode: 494043 )

Varmt välkommen att delta!

Teamet på Blodcancerförbundet

 

Arrangemanget genomför i samarbete med: Abbvie, Roche, Astra och Janssen 

janssen logotype

abbvie logotype

 

lymfom och KLL - webbinarium 15 september 2022

Senast uppdaterad 14 september 2022

Fler aktiviteter

Alla aktiviteter