Blodcancerförbundet 40 år

Fredagen den 11 november 2022 kommer Blodcancerförbundet att uppmärksamma förbundets 40-årsjubileum. Det blir en dag med forskningsföreläsningar som avslutas med en festmiddag i Stockholm, för de som anmält sig för att delta på plats. Vi planerar också att man ska kunna delta i forskningsföreläsningarna på distans via appen Zoom.

Starttid: fredag 11 nov 2022
BLCF 40Ar Medalj Och Hjarta

Blodcancerförbundet fyller 40 år 2022! Medaljen skapad av Maria Lönegård Malcolmgrace monterad på fri bild av Lumpi Pixabay

 

Porträttbild Lise-lott Eriksson Blodcancerförbundet. Foto: Dan Coleman

- Blodcancerförbundet bildades 1982 och vi är väldigt stolta över vår verksamhet, som får allt större betydelse och genomslag. Vi vill sprida kunskap och livskraft om de sjukdomar vi företräder och kring nya behandlingsmöjligheter, säger förbundsordförande Lise-lott Eriksson och fortsätter:

- Den 11 november 2022 uppmärksammar vi detta med ett jubileum. Det blir en heldag med föreläsningar kring blodcancerforskning och behandlingar och dagen avslutas med en festlig galamiddag med underhållning. Du kan välja att delta under hela dagen eller bara på föreläsningarna eller på galamiddagen.

- Varmt välkommen att delta i vårt 40-årsjubileum, hälsar Lise-lott Eriksson, operativ förbundsordförande Blodcancerförbundet och nu också president/ordförande för Myeloma Patient Europe, MPE

Här äger jubileumsdagen rum

Den fysiska platsen för jubileumsdagen den 11 november blir på Sheraton Hotell i Stockholm, nära centralstationen. Föreläsningarna startar cirka 09.30 och håller på till cirka 16.30. Klockan 18.00 samlas vi för jubileumsmiddagen. Föreläsningarna är kostnadsfria medan det kostar symboliska 150 kronor för att vara med på galamiddagen.

Flera intressanta forsknings-föreläsningar

Forskningsföreläsningar hålls under dagen inom följande ämnesområden:

* Akut myeloisk leukemi (AML), Akut lymfatisk leukemi (ALL) och Myelodysplastiskt syndrom (MDS)
* MPN, myeloproliferativa neoplasier (ET, PV & MF) och Kronisk myeloisk leukemi (KML)
* Myelom * Lymfom, inklusive Kronisk lymfatisk leukemi (KLL)
* Nya innovativa behandlingar såsom till exempel CAR-T och bispecifika antikroppar

Föreläsningarna sänds via Internet

Vi planerar att direktsända föreläsningarna via Zoom och den länken hittar du då lätt på vår hemsida www.blodcancerforbundet.se. Vi planerar också att spela in föreläsningarna, för att de ska kunna ses i efterhand via samma hemsida. Så snart detaljprogrammet för jubileumsdagen är klart, kommer det att finnas här på hemsidan.

Du måste anmäla dig om du vill delta på galamiddagen och om du vill vara med på plats under föreläsningarna på Sheraton hotell, eftersom platserna är begränsade. Principen ”först till kvarn får först mala” gäller. (OBS! Du behöver inte anmäla dig om du tar del av föreläsningarna på distans via Zoom.).

För mer information:

VERKSAMHETSASSISTENT  
Lottie Méran
070 494 67 93
lottie@blodcancerforbundet.se 

 

KOMMUNIKATÖR
Håkan Sjunnesson
070 273 89 72
hakan@blodcancerforbundet.se

 

------------------

Föreläsningsprogrammet den 11 november

Här är programmet för föreläsningarna den 11 november 2022, som du kommer att kunna ta del av hemifrån via Zoom-appen. OBS! Länken till Zoom-sändningen kommer att finnas här strax innan sändningen börjar:

09:00 – 09:30     Introduktion, Lise-lott Eriksson Blodcancerförbundet

09:30 – 10:25         Akuta leukemier (ALL + AML)  

10:25 – 10:30     Paus

10:30 – 11:00     Myelodysplastiskt syndrom, MDS. 

11:00 – 11:05     Paus 

11:05 – 11:45      Myeloproliferativa neoplasier (ET, PV, MF).

11:45 – 11.50     Paus

11:50 – 12:20      Kronisk myeloisk leukemi, KML. 

12:20 – 12:25      Paus

12:25 – 13:00     Myelom. 

13:00 – 13:05     Paus


13:05 – 13:35     Maligna/aggressiva B-cellslymfom. Högmaligna lymfom (DLBCL), Burkitt. Inkl.             Mantelcellslymfom. 

13:35 – 13:40     Paus


13:40 – 14:40     Indolenta lymfom (follikulärt lymfom, marginalzonslymfom) inkl. HCL (hårcellsleukemi). 

14:40 – 14:45     Paus 

14:45 – 15:15     Kronisk lymfatisk leukemi (KLL). 

15:15 – 15:20     Paus

15:20 – 16:30 Framtiden inom blodcancerområdet - Nya behandlingsmöjligheter (fokus CAR-T & bispecifika antikroppar). 

16:30 – 16:40     Avslutning 

----------------------------------------------------

OBS, programmet kan komma att justeras.

----------------------------------------------------

Här nedan kommer ytterligare detaljinformation om jubileumsfredagen den 11 november 2022 att växa fram efter hand. 

 

40-årsjubileum BLCF

Senast uppdaterad 23 september 2022

Fler aktiviteter

Alla aktiviteter