Evenemang
Event Arkiv
Blodcancerförbundet 40 år Prof. Mats Jerkeman föreläser om mantelcellymfom - behandling och forskning 2022 Överläkare Daniel Molin föreläser om Hodgkins lymfom och fem pratar blodcancervård Överläkare Thomas Relander föreläser om T-cellslymfom & hudlymfom 2022 Överläkare Maria Strandberg föreläser om kronisk lymfatisk leukemi, KLL 2022 Lymfom-KLL-dagen 22 - om aggressiva B-cellslymfom & CAR-T med prof Gunilla Enblad Nu kan du se föreläsningarna från lymfomdagen 2022 här i eventarkivet Se föreläsningen om diagnosen KML med Leif Stenke Om diagnosen MYELOM - se inspelade webbinariedagen maj 2022 Om ALL-registrets möjligheter - föreläsning av Dr Anna Lübking registerhållare Om diagnosen MDS - föreläsning av Dr Magnus Tobiasson 2022 Om vård och forskning kring ALL, akut lymfatisk leukemi - delta på webbinarium Lär dig hämta ut blodcancerregistrets statistik för påverkan Se webbinariet om covid-19-behandlingar för hematologipatienter 2022 Om Blodcancerregistrets möjligheter - se webbinariet 31 mars Webbinarium om covid-19 och aktuella behandlingar för hematologipatienter 30 mars Se webbinariet om behandling av MPN-diagnoser och stark patient Om hur läkemedel finansieras - se webbinariet om hälsoekonomi Föreläsning hälsoekonomi kl. 13-14 Se Dr. Jesper Aasa:s föreläsning om vikten av rörelse och träning vid blodsjukdomar Ny chans - Var med på inspirerande tränings-webbinarium 9 mars Sicklecellsjukdom i svensk sjukvård - välkommen på webbinarium 23/2 Webbinar: The Evolving COVID-19 Pandemic in Patients with MPN Webbinarium - Sexuell hälsa och cancer Live Webbinarium - Lymfomdagen 15 september Föreläsning om MPN och covid-19 Dr Hareth Nahi - Framsteg i behandlingen av myelom Lunchföreläsning "Nuets förnöjsamhet" Myelom - sjukdomen och hur vi behandlar den 2021 KLL-veckan 2020 del 3 - Pågående kliniska studier inom KLL KLL-veckan 2020 del 2- Behandlingsmöjligheter inom KLL KLL-veckan del 1 Lenas berättelse Nya behandlingsmöjligheter inom lymfomområdet 2020 Nya behandlingsmöjligheter inom myelomområdet 2020 Nationella MPN-Dagen (1) MDS- & AML-Dagen (1) Myelomsatsning Väst Svarte Petter Du är inte ensam... Blodcancerdagen Ökat patientinflytande (nya behandlingar) Sverigedagen Kronisk Blodsjukdom Lanseringsevent Livskraft Myelomdagen 2019 Haema nr. 3 (1) Int. Lymfomdagen Sverigedagen MDS/AML Personcentrerad vård? VTEDB Almedalen Nationella MPN-Dagen VTEDB Svenska Myelomdagen Nordic PA Meeting Cancerdagen 2018 Sverigedagen KLL Stödträff ISPOR Europe 2018 Livskraft ESMO 2018 Internutbildning Workshop Temadag Cancerrehab Int. KML-Dagen Haema nr. 3 Lymfomsatsning Mellersta Lymfomsatsning Syd Lymfomsatsning Norr Lymfomsatsning 2018 Hälsovinster eller hälsoförluster? Haema nr. 2 Patient- & Familjeforum Temadag Forskning Specialistträff Myelom MDS- & AML-Dagen Inga Fler Utredningar! Om du bara visste Int. Riksmöte MPN

Workshop

Infektionskänslighet

Starttid: fredag 12 okt 2018
303351.700X280

Det generella syftet med denna workshop om infektionskänslighet är att undersöka det nuvarande läget som blodcancerpatient vad gäller frågor såsom erbjuds man behandling som infektionskänslig, känner man sig i såna fall delaktig i sin behandling, hur upplever man kvalitén på ens behandling och anser man sig få tillräckligt med information om sekundär immunbrist och/eller infektioner i samband med sjukdom?

Förutom adekvat behandling är just rätt information, vid rätt tidpunkt, av rätt person och på rätt sätt är väldigt viktigt för att ta kontroll över sin sjukdom och få rätt verktyg för att hjälpa sig själv uppnå en bättre och mer kvalitativ livssituation. Dock har självklart vården, i detta fall landets vårdutövare inom hematologi/onkologi, ett ansvar för att ge våra medlemmar berörda av sekundär immunbrist den vård/behandling de ska ha och har rätt till.

Något som idag inte är en självklarhet, vilket många patienter inte är medvetna om och känner till. Behovet av att upplysa dem om detta är med andra ord stort. Detsamma gäller att påminna vården om att det är deras ansvar inte bara att informera patienter om sekundär immunbrist, utan även att erbjuda behandling mot infektioner som ibland kan vara livsfarliga för de medlemmar Blodcancerförbundet företräder. 

Det huvudsakliga målet med denna workshop är alltså att, tillsammans med hälso- och sjukvården, identifiera problemområden inom vården av patienter med sekundär immunbrist och även diskutera eventuella lösningar på dessa utmaningar. Detta för att vid ett senare skede kunna paketera och presentera dessa lösningar som sedan förhoppningsvis implementeras av vården samtidigt som de skapar direkt nytta för våra infektionskänsliga medlemmar på förbundet. 

 

AKTIVITETEN SKER MED EKONOMISKT STÖD AV SHIRE

Senast uppdaterad 23 juli 2020

Fler aktiviteter

Alla aktiviteter