Workshop

Infektionskänslighet

Starttid: fredag 12 okt 2018
303351.700X280

Det generella syftet med denna workshop om infektionskänslighet är att undersöka det nuvarande läget som blodcancerpatient vad gäller frågor såsom erbjuds man behandling som infektionskänslig, känner man sig i såna fall delaktig i sin behandling, hur upplever man kvalitén på ens behandling och anser man sig få tillräckligt med information om sekundär immunbrist och/eller infektioner i samband med sjukdom?

Förutom adekvat behandling är just rätt information, vid rätt tidpunkt, av rätt person och på rätt sätt är väldigt viktigt för att ta kontroll över sin sjukdom och få rätt verktyg för att hjälpa sig själv uppnå en bättre och mer kvalitativ livssituation. Dock har självklart vården, i detta fall landets vårdutövare inom hematologi/onkologi, ett ansvar för att ge våra medlemmar berörda av sekundär immunbrist den vård/behandling de ska ha och har rätt till.

Något som idag inte är en självklarhet, vilket många patienter inte är medvetna om och känner till. Behovet av att upplysa dem om detta är med andra ord stort. Detsamma gäller att påminna vården om att det är deras ansvar inte bara att informera patienter om sekundär immunbrist, utan även att erbjuda behandling mot infektioner som ibland kan vara livsfarliga för de medlemmar Blodcancerförbundet företräder. 

Det huvudsakliga målet med denna workshop är alltså att, tillsammans med hälso- och sjukvården, identifiera problemområden inom vården av patienter med sekundär immunbrist och även diskutera eventuella lösningar på dessa utmaningar. Detta för att vid ett senare skede kunna paketera och presentera dessa lösningar som sedan förhoppningsvis implementeras av vården samtidigt som de skapar direkt nytta för våra infektionskänsliga medlemmar på förbundet. 

 

AKTIVITETEN SKER MED EKONOMISKT STÖD AV SHIRE

Senast uppdaterad 23 juli 2020

Fler aktiviteter

Alla aktiviteter