Evenemang
Event Arkiv
Blodcancerförbundet 40 år Prof. Mats Jerkeman föreläser om mantelcellymfom - behandling och forskning 2022 Överläkare Daniel Molin föreläser om Hodgkins lymfom och fem pratar blodcancervård Överläkare Thomas Relander föreläser om T-cellslymfom & hudlymfom 2022 Överläkare Maria Strandberg föreläser om kronisk lymfatisk leukemi, KLL 2022 Lymfom-KLL-dagen 22 - om aggressiva B-cellslymfom & CAR-T med prof Gunilla Enblad Nu kan du se föreläsningarna från lymfomdagen 2022 här i eventarkivet Se föreläsningen om diagnosen KML med Leif Stenke Om diagnosen MYELOM - se inspelade webbinariedagen maj 2022 Om ALL-registrets möjligheter - föreläsning av Dr Anna Lübking registerhållare Om diagnosen MDS - föreläsning av Dr Magnus Tobiasson 2022 Om vård och forskning kring ALL, akut lymfatisk leukemi - delta på webbinarium Lär dig hämta ut blodcancerregistrets statistik för påverkan Se webbinariet om covid-19-behandlingar för hematologipatienter 2022 Om Blodcancerregistrets möjligheter - se webbinariet 31 mars Webbinarium om covid-19 och aktuella behandlingar för hematologipatienter 30 mars Se webbinariet om behandling av MPN-diagnoser och stark patient Om hur läkemedel finansieras - se webbinariet om hälsoekonomi Föreläsning hälsoekonomi kl. 13-14 Se Dr. Jesper Aasa:s föreläsning om vikten av rörelse och träning vid blodsjukdomar Ny chans - Var med på inspirerande tränings-webbinarium 9 mars Sicklecellsjukdom i svensk sjukvård - välkommen på webbinarium 23/2 Webbinar: The Evolving COVID-19 Pandemic in Patients with MPN Webbinarium - Sexuell hälsa och cancer Live Webbinarium - Lymfomdagen 15 september Föreläsning om MPN och covid-19 Dr Hareth Nahi - Framsteg i behandlingen av myelom Lunchföreläsning "Nuets förnöjsamhet" Myelom - sjukdomen och hur vi behandlar den 2021 KLL-veckan 2020 del 3 - Pågående kliniska studier inom KLL KLL-veckan 2020 del 2- Behandlingsmöjligheter inom KLL KLL-veckan del 1 Lenas berättelse Nya behandlingsmöjligheter inom lymfomområdet 2020 Nya behandlingsmöjligheter inom myelomområdet 2020 Nationella MPN-Dagen (1) MDS- & AML-Dagen (1) Myelomsatsning Väst Svarte Petter Du är inte ensam... Blodcancerdagen Ökat patientinflytande (nya behandlingar) Sverigedagen Kronisk Blodsjukdom Lanseringsevent Livskraft Myelomdagen 2019 Haema nr. 3 (1) Int. Lymfomdagen Sverigedagen MDS/AML Personcentrerad vård? VTEDB Almedalen Nationella MPN-Dagen VTEDB Svenska Myelomdagen Nordic PA Meeting Cancerdagen 2018 Sverigedagen KLL Stödträff ISPOR Europe 2018 Livskraft ESMO 2018 Internutbildning Workshop Temadag Cancerrehab Int. KML-Dagen Haema nr. 3 Lymfomsatsning Mellersta Lymfomsatsning Syd Lymfomsatsning Norr Lymfomsatsning 2018 Hälsovinster eller hälsoförluster? Haema nr. 2 Patient- & Familjeforum Temadag Forskning Specialistträff Myelom MDS- & AML-Dagen Inga Fler Utredningar! Om du bara visste Int. Riksmöte MPN

Stödträff

Intern workshop

Starttid: onsdag 14 nov 2018
Skärmavbild 2018 10 12 Kl. 07.41.51
Det generella syftet med workshoppen Stödträff är att ta ett helhetsgrepp om Blodcancerförbundets nuvarande stödverksamhet. Mer specifikt planerar vi att diskutera förbundets inofficiella stödgrupper, samt möjligheten att ta fram en handlingsplan för hur dessa grupper på sikt skulle kunna bli en del av vår ordinarie verksamhet. Det vill säga besluta om vare sig vi tycker att detta med officiella stödgrupper är intressant och praktiskt genomförbart på både riks- och föreningsnivå. 
 
Workshoppen har även som mål att diskutera hur Blodcancerförbundets befintliga stödpersonsverksamhet kan förbättras och eventuellt inkorporeras i (eventuella) stödgrupper. Exempelvis genom att diskutera behovet av en ny utbildning av stödpersoner våren 2019, vad som är rimligt att kräva av våra stödpersoner samt hur vi kan säkerställa att man som stödsökande har rätt förväntningar på den stödperson man får kontakt med. 
 
För dessa syften har Blodcancerförbundet samlat landets sex stödsamordnare som var och en ansvarar för det som tidigare var Sveriges sex sjukvårdsregioner (och idag kallas för Regionala CancerCentrum (RCC)). De kommer tillsammans med väl utvalda eldsjälar från förbundsstyrelsen att delta på denna workshop som arrangeras onsdagen den 14 november på förbundskansliet i Sundbyberg. En heldag som vi på kansliet ser fram emot med spänning! 

Senast uppdaterad 23 juli 2020

Fler aktiviteter

Alla aktiviteter