Stödträff

Intern workshop

Starttid: onsdag 14 nov 2018
Skärmavbild 2018 10 12 Kl. 07.41.51
Det generella syftet med workshoppen Stödträff är att ta ett helhetsgrepp om Blodcancerförbundets nuvarande stödverksamhet. Mer specifikt planerar vi att diskutera förbundets inofficiella stödgrupper, samt möjligheten att ta fram en handlingsplan för hur dessa grupper på sikt skulle kunna bli en del av vår ordinarie verksamhet. Det vill säga besluta om vare sig vi tycker att detta med officiella stödgrupper är intressant och praktiskt genomförbart på både riks- och föreningsnivå. 
 
Workshoppen har även som mål att diskutera hur Blodcancerförbundets befintliga stödpersonsverksamhet kan förbättras och eventuellt inkorporeras i (eventuella) stödgrupper. Exempelvis genom att diskutera behovet av en ny utbildning av stödpersoner våren 2019, vad som är rimligt att kräva av våra stödpersoner samt hur vi kan säkerställa att man som stödsökande har rätt förväntningar på den stödperson man får kontakt med. 
 
För dessa syften har Blodcancerförbundet samlat landets sex stödsamordnare som var och en ansvarar för det som tidigare var Sveriges sex sjukvårdsregioner (och idag kallas för Regionala CancerCentrum (RCC)). De kommer tillsammans med väl utvalda eldsjälar från förbundsstyrelsen att delta på denna workshop som arrangeras onsdagen den 14 november på förbundskansliet i Sundbyberg. En heldag som vi på kansliet ser fram emot med spänning! 

Senast uppdaterad 23 juli 2020

Fler aktiviteter

Alla aktiviteter