Nordic PA Meeting

Nordisk konferens

Starttid: onsdag 12 dec 2018
Sluttid: torsdag 13 dec 2018


Nordiskt möte för patientföreträdare inom blodcancerområdet som tar avstamp i kronisk myeloisk leukemi (KML) och arrangeras av danska patientorganisationen LyLe med stöd av Incyte. Det huvudsakliga syftet med konferensen är att diskutera följande frågor: 

  1. Hur kan nordiska blodcancerpatienter få en mer individanpassad behandling? 
  2. På vilka sätt kan bättre monitorering och känsligare mutationstester gynna behandlingsprocessen samt vägleda valet av TKI-behandling? 

Vi ser fram emot att träffa våra nordiska systerorganisationer i mitten av december på Grand Central by Scandic! Det är ur vårt perspektiv alltid intressant och givande att möta våra vänner i Norden för utbyte av erfarenheter, idéer och kunskap. 

Senast uppdaterad 23 juli 2020

Fler aktiviteter

Alla aktiviteter