ISPOR Europe 2018

Internationell konferens

Starttid: lördag 10 nov 2018
Sluttid: onsdag 14 nov 2018


Den 10 november arrangerar International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes (ISPOR) Europa deras årliga konferens i Barcelona, Spanien. Aktiviteten är enligt ISPOR själva den ledande europeiska konferensen för hälsoekonomi och forskning inom hälsoutfall där en av de specialinbjudna gästerna året till ära är Blodcancerförbundets ordförande Lise-lott Eriksson. 

Den i vanlig ordning intensiva programmet går att ta del av här, och likt många andra internationella konferenser finns det en hel del aktiviteter att eventuellt närvara på. Vad gäller ISPOR Europa 2018 drygt 2 500 presentationer i form av workshops, olika forum, paneldiskussioner och symposier om bland annat patientrelaterade utfallsmått, "real world data" (RWD) samt sjukvårdspolitiska utvecklingar. 

Senast uppdaterad 23 juli 2020

Fler aktiviteter

Alla aktiviteter