ESMO 2018

Internationell konferens

Starttid: fredag 19 okt 2018
Sluttid: tisdag 23 okt 2018


Den 19-23 oktober arrangeras årets ESMO kongress i München, Tyskland. Bakom kongressen står European Society for Medical Oncology (ESMO) som är europas ledanden professionella organisation inom medicinsk onkologi. Organisationen består av fler än 18 000 onkologer från drygt 150 länder och har som mål att eliminera gränser mellan länder och specialiteter inom cancervården

Som ett led i detta arbete arrangerar ESMO en årlig kongress som i år alltså påbörjas den 19 oktober. Bland de inbjudna är Blodcancerförbundets ordförande Lise-lott Eriksson, som kommer att närvara under hela kongressen. Detta eftersom årets tema, att säkerställa tillgång till bästa möjliga cancervård tillgänglig, är en fråga som ligger oss på förbundet varmt om hjärtat. 

Mer information om ESMO-kongressen 2019 går att ta del av via denna länk

Senast uppdaterad 23 juli 2020

Fler aktiviteter

Alla aktiviteter