Cancerdagen 2018

Seminarium

Starttid: tisdag 27 nov 2018
Skärmavbild 2018 10 21 Kl. 16.36.23

Ett nationellt helhetsgrepp om svensk cancervård behövs inför framtiden. Med hållbara strategier som bygger på ett starkare förebyggande arbete, rehabilitering och digitaliseringens möjligheter. Hur ska framtidens cancervård hanteras inom primärvården och hur kan allmänläkare i primärvården spela en nyckelroll för tidig upptäckt av cancer?

Diskussioner från hur patienträttigheter ska bli reella till individanpassad cancerbehandling står i fokus under Cancerdagen 2018 som årligen arrangeras av Dagens Medicin Agenda. En av de inbjudna deltagarna i år är Förbundsordförande Lise-lott Eriksson som kommer att delta i en paneldiskussion om vad som måste till för att få den bästa cancervården

Programmet för seminariet, som arrangeras på lokalen Bygget i Stockholm (Norrlandsgatan 11), går att ta del av via denna länk

Senast uppdaterad 23 juli 2020

Fler aktiviteter

Alla aktiviteter