Vecka 22 - Strikta inklusion- och exklusionskriterier i kliniska studier

Skärmbild (14)

 

Uppdatering om Eligibility for clinical trials is unsatisfactory for patients with myelodysplastic syndromes, even at a tertiary referral center

Publicerad i Leukemia Research

Länk: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0145212621001120#kwd0005

Senast uppdaterad 24 maj 2021

Fler nyheter


Alla nyheter