Livrädd men (alltjämt) levande

Skärmavbild 2019 05 29 Kl. 08.28.23

Pressbild på Matti Ason Band med Matti brett leendes i en stilig ljusbrun kavaj (2a från höger i bild)

Livrädd men levande

Matti Andersson heter initiativtagaren till Livrädd men levande, den stödkonsert till förmån för Blodcancerfonden som inbringade drygt 30 000 kr till fonden i överskott år 2016. En del av dessa medel återinvesterades som delfinansiering till en Stöd-CD, där drygt hälften av intäkterna gick till Blodcancerfonden. Ett uppskattat initiativ av denna vänlige herre som diagnostiserades med blodcancerdiagnosen myelom i januari 2016. Det som motiverade Matti att fullfölja alla dessa projekt var kort och gott tanken på ny musik och nya musikkonserter. 

Livrädd men alltjämt levande

Inom musiken finns det nämligen mycket att motiveras av vilket Matti är noga med att poängtera. ”Jag drivs av att arbeta fram en ny repertoar. Hitta musik genom att leta, lyssna och ta ställning till vad som ska passa i en turné” påpekar han när vi hörs av för att tala om efterdyningarna av 2019 års uppföljning till ovan nämnda konsert, döpt till Livrädd men alltjämt levande

En konsert som arrangerades i Missionskyrkan i Uppsala söndagen den 29 september med drygt 300 deltagare i publiken. Med andra ord en passande avslutning på den officiella "blodcancermånaden" september 2019 som bringade in hela 70 000 (!) kronor till förmån för landets blod- och blodcancerforskning. Hatten av till Matti för detta, vi är Dig evigt tacksam!  

Senast uppdaterad 27 juli 2020