Aktuellt
Nyheter
Cancer-specifika frågor (covid-19) Blodcancerpodden - Att hantera allvarlig sjukdom Hjälp med deltagarinsamling Lansering av Blodcancerpodden! Inläsningsmaterial om blodcancer Skev bild av kostnader för cancerläkemedel Stöd av andra Frågor om coronaviruset Coronavirus och cancer Små åtgärder för riskgrupper = hälsovinster Råd, fakta och nyheter om coronaviruset Svarte Petter RCC Uppsala-Örebro Situationsanalys (Svarte Petter) Inställda aktiviteter (våren 2020) (1) Nationellt införande av nya läkemedel Utdelning Blodcancerfonden En orolig tid... Informationsfilm om Tobiasregistret Sällsynta Dagen Stöd att få (stödperson) Intervju med Förbundsordförande Nationella MPN-Dagen Lymfompatienter sökes En god sexuell hälsa Min historia... - Vidarkliniken Ny chans - Var med på inspirerande tränings-webbinarium 9 mars Stor enighet om vikten av patientfokus i cancervården Har du lymfom eller KLL? Då kan du tillföra viktig kunskap nu! "Erbjud en 4:e covid-vaccindos och läkemedel till alla med blodcancer" Forskning, nya terapier och kliniska studier viktigaste frågorna 2020 Anmälan till patientpanelen Blodcancerförbundet utvalt att medverka på IHE-Forum idag Blodcancerförbundet drev på om CAR-T-tillgång på SWECARNET Webbinarium om KML -kronisk myeloisk leukemi 19/5 kl. 18-19 GMAN Summit med framtidssamtal om access till nya behandlingar Blodcancerförbundet: Patienter riskerar att dö i väntan på behandling Matilda styr åter både livet och bussen Blodcancerfondens utlysning av forskningsstipendier Förbundsordförande Eriksson nyvald president för MPE Linda om sin PV på MPN Awareness Day 8 september Utlysning: årets forskskningsstipendier från Blodcancerfonden Nu är höstens Haema nr 3 ute med tema KML Eriks avhandling om fatigue och kognitiv dysfunktion prisad Så blev resultatet av Patientriksdagen 2022 om att dela patientdata Extra erbjudande att nu annonsera i Haema - vår medlemstidning Blodcancerförbundet i SVT om nödvändig tillgång till CAR-T mot cancer Johanna fick CAR-T behandling mot sin ALL - hör poddintervjun Delta på webbinarium på Världscancerdagen lördag 4 februari Anmälan till patientpanelen 2021 Nya spännande forskningsframsteg inom hematologin på ASH-21 Bidra till kunskapen om livet med lymfom eller multipel myeolom Musikern Matti motiverar många att bidra till blodcancerforskning Blodcancerförbundets Lena hyllade sjuksköterska i Cancerfondgala Upptäckt av ny immunterapi mot akut lymfatisk leukemi, ALL Digital presentation om höjdpunkter från ASH den 2/2 kl. 15-19 Bra möjlighet att lära sig om patientlagen - när du vill Blodcancerförbundets ordförande ska summera cancerdags-webbinarium Webbinarium 11/2 kl. 15.00-16.00: Myeloproliferativa neoplasier (MPN) och covid-19 Patientmedverkansdebut på Sjukvårdsregionerna sydosts forskningskonferens Inspelade föreläsningar Forskningsresultat från webbinarium om MPN & covid-19 Därför samlar konstnären Susanne in till Blodcancerfonden Ny medlemsförmån: chattfunktion på hemsidan Därför Sällsynta dagen med fokus sällsynta hälsotillstånd Om hur läkemedel finansieras - se webbinariet om hälsoekonomi Webbinarium idag 17/3 kl 13.00: föreläsning och patientberättelse om MPN Webbinarium om behandlingar mot covid-19, 30/3 kl 16-17 och Blodcancerregistret, 31/3 kl 10-11 Blodcancerförbundet påverkade starkt vad blodcancervården behöver Melanders bortgång ger perspektiv på cancervårdens utmaningar Fler med lymfom eller KLL behövs till livsundersökning Se webbinariet om ALL-registrets betydelse för vård och forskning 2022 Kosten och mikrobiomet kan vara viktigt vid behandling mot AML Diagnosen MDS - se föreläsningen om behandling och forskning Få intressant tidningsläsning direkt hem i nya Haema 1-22 MPN Spring Symposium 19-20 maj -delta utan kostnad online Blodcancerförening agerar mot stängd hematologavdelning Forskningsnyheter inom hematologi från EHA 2022 Albin kämpade in i det sista ”Vi har inte råd att neka nya innovativa behandlingar” Intressant studie om livskvalitet hos myelompatienter vid CAR-T behandling Bilentusiaster ställde upp för blodcancerforskningen KLL först ut under internationella blodcancermånaden MDS i globalt fokus 5 september - myelodysplastiska syndrom Du som lever nära någon med leukemi kan bidra till livskvalitetstudie Katarina i Lidköping årets hematologsköterska Idag den 11/11 bjuder 40-åriga Blodcancerförbundet på forskningskunskap Blodcancerförbundet medverkar på Patientriksdagen den 7/12 Snart kan du bidra till blodcancerforskning via Mattis musikkalender 2022 Här är Lise-lott Erikssons viktigaste budskap efter EHA-konferens -22 Blodcancerförbundet först med riktig patientinvolvering inom forskning Mattis 24 musikdueller utmanade till insamling för blodcancerforskning Donerade 25 000 kronor till benmärgsdonationsregister i Ukraina Allvarligt att myelompatienter inte får rekommenderade behandlingar! Se de inspelade föreläsningarna om diagnosforskning från 40-årsjubileet ”Vi välkomnar ny internationell satsning för utveckling av cancerterapier på Karolinska” Hur munhälsan och cancer hänger ihop - Björn Klinge föreläser i Östersund 2 mars Blodcancerförbundets ordförande skarp i Sällsynta podden om patientmedverkan
Pressmeddelanden Nyhetsarkiv

Skev bild av kostnader för cancerläkemedel

Dagens nyhet är en debattartikel skriven av företrädare för Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi (IHE) som grundar sig i en ny studie som IHE utfört relativt nyligen

LM

Skev bild att enbart studera cancerläkemedelskostnaderna

Samhällskostnaderna för cancer som inte är kopplade till vård av patienterna är nästan lika stora som vårdkostnaderna – och även om utgifterna för cancerläkemedel blivit betydligt större de senaste decennierna har inte den totala kostnaden för cancervård ökat i samma takt. Det visar en ny studie som Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi, IHE, gjort inom ramen för ett forskningsprojekt finansierat av den europeiska läkemedels-industriorganiationenen Efpia. 

Ofta lyfts de kraftigt ökande kostnaderna för cancerläkemedel fram. Nyligen rapporterade Läkemedels-marknaden exempelvis om att kostnaderna för cancerläkemedel i Skåne bara under 2019 ökat med 22 procent jämfört med året innan. Men Thomas Hofmarcher, som lett IHE:s studie, säger att det ger en skev bild att enbart studera läkemedelskostnaderna. 

– Om man räknar ihop produktionsbortfallet till följd av sjukskrivningar och förtida död samt kostnaderna för informell vård är de nästan lika stora som för vården och läkemedel. Det perspektivet är viktigt att komma ihåg, säger Thomas Hofmarcher. 

Ett av studiens resultat är att andelen av de totala sjukvårdsutgifterna som läggs på behandling av cancerpatienter, 6 procent i Europa och 4 procent i Sverige, inte har ökat nämnvärt sedan 1995.

– Det är anmärkningsvärt eftersom vi vet att kostnaden för läkemedel ökar, säger Thomas Hofmarcher. 

En anledning är att de nya läkemedlen delvis har gjort det enklare att behandla patienterna inom öppenvården, vilket minskat behovet av kostnadsdrivande sjukhusinläggningar, säger Thomas Hofmarcher.  

– De nya läkemedel har färre eller annorlunda biverkningar vilket gör att patienterna inte behöver befinna sig på sjukhus i lika hög utsträckning, säger han. 

Men det är osäkert om den typen av besparingar kommer att vara möjliga även framöver. 

– En av författarna till vår rapport, Nils Wilking, som tidigare varit chefsonkolog för Skånes universitetssjukhus gör bedömningen att vi i Sverige har nått en punkt där det är svårt att spara in ytterligare på vårdplatser som vi gjort de senaste 20 åren. De vårdplatser som finns behövs.

För att det ska gå att fortsätta satsa på nya cancerläkemedel kommer andelen av sjukvårdsutgifterna som läggs på cancervården att behöva öka. 

– Vi pratar i dag om en utgiftsandel på 4 procent, och det är långt ifrån vad snittet i Europa lägger. Det är inte så att vi överspenderar i Sverige i dag. I slutändan är det en politisk prioriteringsfråga, säger Thomas Hofmarcher.

I Sverige är kostnaden för cancervården 187 euro per invånare, det är något under genomsnittet i Europa, en lista som toppas av Schweiz som lägger över 500 euro per invånare. Förutom Finland spenderar alla andra nordiska länder mer på cancervården än Sverige. 

– Vi vet inte riktigt varför det har blivit så. Det vi kan se är att det inte hänger ihop med hur många cancerpatienter som finns i ett land, vilket man skulle kunna tänka sig, säger Thomas Hofmarcher. 

Flera av de läkemedel som dominerar marknaden i dag lanserades kring millennieskiftet, och deras patentskydd börjar lida mot sitt slut. Thomas Hofmarcher ser därför en möjlighet för att biosimilarer och generika skulle kunna pressa ned kostnaderna inom vården. 

– De besparingarna skulle kunna användas för att lösa finansieringsfrågan för nya effektiva cancerläkemedel. Utvecklingen av nya läkemedel visar inte några tecken på att sakta ned, säger han. 

Även om det kommer att ge positiva effekter för vården i Sverige är det främst i fattigare länder som lägre kostnader kan göra stor skillnad. 

– I Östeuropa kämpar många länder med att kunna betala för patentskyddade läkemedel. Biosimilarer och generika till de mest effektiva läkemedlen kan vara ett sätt för dem att tillhandahålla en, i alla fall hyfsat, god vård till sina patienter, säger Thomas Hofmarcher. 

Nils Wilking 

Thomas Hofmarcher 

Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi

Senast uppdaterad 30 juni 2020

Fler nyheter


Alla nyheter