Aktuellt
Nyheter
Stor enighet om vikten av patientfokus i cancervården Har du lymfom eller KLL? Då kan du tillföra viktig kunskap nu! "Erbjud en 4:e covid-vaccindos och läkemedel till alla med blodcancer" Forskning, nya terapier och kliniska studier viktigaste frågorna 2020 Anmälan till patientpanelen Blodcancerförbundet utvalt att medverka på IHE-Forum idag Blodcancerförbundet drev på om CAR-T-tillgång på SWECARNET Webbinarium om KML -kronisk myeloisk leukemi 19/5 kl. 18-19 GMAN Summit med framtidssamtal om access till nya behandlingar Blodcancerförbundet: Patienter riskerar att dö i väntan på behandling Matilda styr åter både livet och bussen Blodcancerfondens utlysning av forskningsstipendier Förbundsordförande Eriksson nyvald president för MPE Linda om sin PV på MPN Awareness Day 8 september Utlysning: årets forskskningsstipendier från Blodcancerfonden Nu är höstens Haema nr 3 ute med tema KML Eriks avhandling om fatigue och kognitiv dysfunktion prisad Så blev resultatet av Patientriksdagen 2022 om att dela patientdata Extra erbjudande att nu annonsera i Haema - vår medlemstidning Blodcancerförbundet i SVT om nödvändig tillgång till CAR-T mot cancer Johanna fick CAR-T behandling mot sin ALL - hör poddintervjun Delta på webbinarium på Världscancerdagen lördag 4 februari Nu kan du nominera till årets hematologisjuksköterska 2023 Sök rese- och utbildningsstipendium från Blodcancerfonden! Debatterar betalning för nya läkemedel med socialutskottsordförande i podd Hälften av cancerpatienterna erbjuds inte rehab - "Det här duger inte!" Anmälan till Patientpanelen 2023 Nu kan du söka 2023-års forskningsstipendier Det är ingen läkemedelsinnovation om den inte kommer patienterna till del Delta i undersökning om behandlingsbeslut kring din myelomvård Så påverkade Blodcancerförbundets team debatten på Fokus Patient 2023 Anmälan till patientpanelen 2021 Nya spännande forskningsframsteg inom hematologin på ASH-21 Bidra till kunskapen om livet med lymfom eller multipel myeolom Musikern Matti motiverar många att bidra till blodcancerforskning Blodcancerförbundets Lena hyllade sjuksköterska i Cancerfondgala Upptäckt av ny immunterapi mot akut lymfatisk leukemi, ALL Digital presentation om höjdpunkter från ASH den 2/2 kl. 15-19 Bra möjlighet att lära sig om patientlagen - när du vill Blodcancerförbundets ordförande ska summera cancerdags-webbinarium Webbinarium 11/2 kl. 15.00-16.00: Myeloproliferativa neoplasier (MPN) och covid-19 Patientmedverkansdebut på Sjukvårdsregionerna sydosts forskningskonferens Inspelade föreläsningar Forskningsresultat från webbinarium om MPN & covid-19 Därför samlar konstnären Susanne in till Blodcancerfonden Ny medlemsförmån: chattfunktion på hemsidan Därför Sällsynta dagen med fokus sällsynta hälsotillstånd Om hur läkemedel finansieras - se webbinariet om hälsoekonomi Webbinarium idag 17/3 kl 13.00: föreläsning och patientberättelse om MPN Webbinarium om behandlingar mot covid-19, 30/3 kl 16-17 och Blodcancerregistret, 31/3 kl 10-11 Blodcancerförbundet påverkade starkt vad blodcancervården behöver Melanders bortgång ger perspektiv på cancervårdens utmaningar Fler med lymfom eller KLL behövs till livsundersökning Se webbinariet om ALL-registrets betydelse för vård och forskning 2022 Kosten och mikrobiomet kan vara viktigt vid behandling mot AML Diagnosen MDS - se föreläsningen om behandling och forskning Få intressant tidningsläsning direkt hem i nya Haema 1-22 MPN Spring Symposium 19-20 maj -delta utan kostnad online Blodcancerförening agerar mot stängd hematologavdelning Forskningsnyheter inom hematologi från EHA 2022 Albin kämpade in i det sista ”Vi har inte råd att neka nya innovativa behandlingar” Intressant studie om livskvalitet hos myelompatienter vid CAR-T behandling Bilentusiaster ställde upp för blodcancerforskningen KLL först ut under internationella blodcancermånaden MDS i globalt fokus 5 september - myelodysplastiska syndrom Du som lever nära någon med leukemi kan bidra till livskvalitetstudie Katarina i Lidköping årets hematologsköterska Idag den 11/11 bjuder 40-åriga Blodcancerförbundet på forskningskunskap Blodcancerförbundet medverkar på Patientriksdagen den 7/12 Snart kan du bidra till blodcancerforskning via Mattis musikkalender 2022 Här är Lise-lott Erikssons viktigaste budskap efter EHA-konferens -22 Blodcancerförbundet först med riktig patientinvolvering inom forskning Mattis 24 musikdueller utmanade till insamling för blodcancerforskning Donerade 25 000 kronor till benmärgsdonationsregister i Ukraina Allvarligt att myelompatienter inte får rekommenderade behandlingar! Se de inspelade föreläsningarna om diagnosforskning från 40-årsjubileet ”Vi välkomnar ny internationell satsning för utveckling av cancerterapier på Karolinska” Hur munhälsan och cancer hänger ihop - Björn Klinge föreläser i Östersund 2 mars Blodcancerförbundets ordförande skarp i Sällsynta podden om patientmedverkan Sammanfattning av webbinarium om KLL och covid-19 Ansökan till Blodcancerförbundets styrelse Utmaning med höga kostnader för nya läkemedel mot sällsynta blodsjukdomar Cancerrehab och lymfom på Hallands välbesökta föreningsårsmöte Blodcancerförbundet påverkar när uppdaterad cancerstrategi skapas Därför måste innovationer inom blodcancerläkemedel användas Hela Sverige Bakar-Sophie räddad från AML tack vare stamcellstransplantation Se tre samtal om sex, lust och njutning via Funktionsrätts Facebooksida Vi vill påverka TLVs beslutsprocess med eget yttrande om nytt läkemedel Blodcancerförbundet rapporterar från stor europeisk kongress om myelom Blodcancerförbundet i Almedalsdebatter om framtidens cancervård Blodcancerförbundet tog effektiv plats i Almedalsdebatten Världsleukemidagen 4 september – lär dig mer om KLL & KML Akademin och sjukvården knöt band när ATMP-forskningscenter invigdes Idag uppmärksammar vi världsdagen för KML - kronisk myeloisk leukemi Se de inspelade forskningsföreläsningarna på internationella lymfomdagen 2023 Forskare söker familjer till forskningsstudie om hur man upplever forskning Hon tilldelas årets hematologiska avhandling om blödarsjukan hemofili B Stort höstengagemang för påverkan i 20 olika blodcancerforum Sjukvårdsministern välsignade EUPATI Sveriges nya patientföreträdarutbildning
Pressmeddelanden Nyhetsarkiv

Forskningsresultat från webbinarium om MPN & covid-19

Ta del av en sammanfattning av de resultat som professor Tiziano Barbui presenterade under den digitala föreläsningen som hölls 11/2.

Image Of Flu Covid 19 Virus Cell Under The Microsc HEZ82RX

Professor Tiziano Barbui och hans forskargrupp har undersökt och jämfört vilken effekt covid-19 hade för MPN-patienter under pandemins första våg jämfört med den andra vågen.

Fokus riktades bland annat mot de risker som identifierades för denna patientgrupp. Under den första vågen utgjorde MPN patienter en tydlig riskgrupp och det framfördes att risken att avlida för MPN patienter är högre än för friska individer. Det observerades att dödligheten generellt för gruppen var 28.6 %. För ET-patienter var den 25 %, 19 % för PV och 48 % för MF. Således var patienter med myelofibros den största riskgruppen. Den främsta dödsorsaken var multipel organsvikt (multiple organ failure).

Den faktor som hade störst inverkan på överlevnad var behandlingsavbrott med läkemedlet Ruxolitinib. Rådet är därför att patienter under pandemin inte ska avsluta Ruxolitinib-behandling om det inte är absolut nödvändigt. Strikta och regelbundna kontroller hos behandlande läkare uppmanas.

Det presenterades även en ökad förekomst av blodproppar hos ET-patienter, medan risken för blodpropp hos PV och MF-patienter inte var högre än den man ser hon normalbefolkningen. Kliniska studier undersöker nu åtgärder där trombocythämmande behandling såsom clopidogrel, ticagrelor or prasugrel tycks ha en skyddande effekt. Vidare observerades en ökad blödningsrisk hos främst MF-patienter, där transfusion kan behövas.

Under presentationen framfördes risken att det inflammatoriska tillstånd som covid-19 innebär kan leda till att MPN-sjukdomar transformerar och utvecklas till akuta leukemier. Detta observerades hos tre patienter som tidigare varit i kronisk fas.

I samband med den andra vågen av pandemin observerades generellt en förbättring med mindre allvarlig sjukdom för MPN-patienter. Man observerade också att fler yngre MPN-patienter drabbades samt fler kvinnor än tidigare.

Första vågen: 58 % män, 42 % kvinnor. Andra vågen: 48 % män, 52 % kvinnor

ICU = intensive care unit (intensivvårdsavdelning). Regular ward = vanlig sjukvårdsavdelning. 

 

Dödligheten för MPN-patienter under första vågen av pandemin var 28.6 % medan dödligheten under den andra vågen var betydligt lägre, 8.6 %.

Det framfördes att de främsta riskgrupperna utgörs av att äldre patienter samt patienter med myelofibros.

Sammanfattningsvis har det enligt dessa forskningsresultat visats att MPN patienter utgör en riskgrupp pga en påverkad immunfunktion. Det framfördes dock att risken för MPN-patienter att avlida under den andra vågen av pandemin var avsevärt lägre jämfört med den första vågen (8 % vs 28 %). Forskningen har även visat att den inverkan som behandlingsavbrott med Ruxolitinib har på dödlighet bekräftades, samt att ET patienter utgör den främsta riskgruppen för att drabbas av blodpropp vilket kräver profylaxis (förebyggande behandling) med trobocythämmande läkemedel. Under fortsatt forskning riktas fokus mot vaccination av MPN patienter.

 

Nedan presenteras frågor från chatten samt de svar som professor Barbui givit på dessa.

Fråga 1. Jag har ET och jag är så väldigt rädd för vaccinet. Ska jag vaccinera mig ändå?

Svar: Ja, det finns inga kontraindikationer för din hematologiska sjukdom.

Fråga 2. Har du sett fler blödningsproblem för ET-patienter? Jag hade deltavarianten och 1 vaccination och efter det blödningsproblem ett tag. Därför är jag rädd för att ta mer av det, jag tar bara klopidogrel.

Svar: Hos vissa patienter med ET, särskilt när trombocytantalet överstiger 1 miljon, är blödningen mer frekvent. Detta beror på acetylsalicylsyra och i vissa fall en låg nivå av Von Willebrand-faktor i blodet.

Fråga 3. En allmän fråga, ska MPN-patienter fortfarande vara extra försiktiga (även om du är vaccinerad)? 

Svar: För att besvara denna fråga med robusta data måste vi undersöka vår databas.

Fråga 4. Om du har ET och är vaccinerad, har du samma skydd som alla andra?

Svar: Om du använder Hydrea eller IFN (Interferon), ja. Med IFN är svaret i termer av neutraliserande antikroppar efter vaccination bäst. Vaccinationssvaren hos dem på Ruxolitinib är sämre.

 

Senast uppdaterad 18 februari 2022

Fler nyheter


Alla nyheter