Aktuellt
Nyheter
Stor enighet om vikten av patientfokus i cancervården Har du lymfom eller KLL? Då kan du tillföra viktig kunskap nu! "Erbjud en 4:e covid-vaccindos och läkemedel till alla med blodcancer" Forskning, nya terapier och kliniska studier viktigaste frågorna 2020 Anmälan till patientpanelen Blodcancerförbundet utvalt att medverka på IHE-Forum idag Blodcancerförbundet drev på om CAR-T-tillgång på SWECARNET Webbinarium om KML -kronisk myeloisk leukemi 19/5 kl. 18-19 GMAN Summit med framtidssamtal om access till nya behandlingar Blodcancerförbundet: Patienter riskerar att dö i väntan på behandling Matilda styr åter både livet och bussen Blodcancerfondens utlysning av forskningsstipendier Förbundsordförande Eriksson nyvald president för MPE Linda om sin PV på MPN Awareness Day 8 september Utlysning: årets forskskningsstipendier från Blodcancerfonden Nu är höstens Haema nr 3 ute med tema KML Eriks avhandling om fatigue och kognitiv dysfunktion prisad Så blev resultatet av Patientriksdagen 2022 om att dela patientdata Extra erbjudande att nu annonsera i Haema - vår medlemstidning Blodcancerförbundet i SVT om nödvändig tillgång till CAR-T mot cancer Johanna fick CAR-T behandling mot sin ALL - hör poddintervjun Delta på webbinarium på Världscancerdagen lördag 4 februari Nu kan du nominera till årets hematologisjuksköterska 2023 Sök rese- och utbildningsstipendium från Blodcancerfonden! Debatterar betalning för nya läkemedel med socialutskottsordförande i podd Hälften av cancerpatienterna erbjuds inte rehab - "Det här duger inte!" Anmälan till Patientpanelen 2023 Nu kan du söka 2023-års forskningsstipendier Det är ingen läkemedelsinnovation om den inte kommer patienterna till del Anmälan till patientpanelen 2021 Nya spännande forskningsframsteg inom hematologin på ASH-21 Bidra till kunskapen om livet med lymfom eller multipel myeolom Musikern Matti motiverar många att bidra till blodcancerforskning Blodcancerförbundets Lena hyllade sjuksköterska i Cancerfondgala Upptäckt av ny immunterapi mot akut lymfatisk leukemi, ALL Digital presentation om höjdpunkter från ASH den 2/2 kl. 15-19 Bra möjlighet att lära sig om patientlagen - när du vill Blodcancerförbundets ordförande ska summera cancerdags-webbinarium Webbinarium 11/2 kl. 15.00-16.00: Myeloproliferativa neoplasier (MPN) och covid-19 Patientmedverkansdebut på Sjukvårdsregionerna sydosts forskningskonferens Inspelade föreläsningar Forskningsresultat från webbinarium om MPN & covid-19 Därför samlar konstnären Susanne in till Blodcancerfonden Ny medlemsförmån: chattfunktion på hemsidan Därför Sällsynta dagen med fokus sällsynta hälsotillstånd Om hur läkemedel finansieras - se webbinariet om hälsoekonomi Webbinarium idag 17/3 kl 13.00: föreläsning och patientberättelse om MPN Webbinarium om behandlingar mot covid-19, 30/3 kl 16-17 och Blodcancerregistret, 31/3 kl 10-11 Blodcancerförbundet påverkade starkt vad blodcancervården behöver Melanders bortgång ger perspektiv på cancervårdens utmaningar Fler med lymfom eller KLL behövs till livsundersökning Se webbinariet om ALL-registrets betydelse för vård och forskning 2022 Kosten och mikrobiomet kan vara viktigt vid behandling mot AML Diagnosen MDS - se föreläsningen om behandling och forskning Få intressant tidningsläsning direkt hem i nya Haema 1-22 MPN Spring Symposium 19-20 maj -delta utan kostnad online Blodcancerförening agerar mot stängd hematologavdelning Forskningsnyheter inom hematologi från EHA 2022 Albin kämpade in i det sista ”Vi har inte råd att neka nya innovativa behandlingar” Intressant studie om livskvalitet hos myelompatienter vid CAR-T behandling Bilentusiaster ställde upp för blodcancerforskningen KLL först ut under internationella blodcancermånaden MDS i globalt fokus 5 september - myelodysplastiska syndrom Du som lever nära någon med leukemi kan bidra till livskvalitetstudie Katarina i Lidköping årets hematologsköterska Idag den 11/11 bjuder 40-åriga Blodcancerförbundet på forskningskunskap Blodcancerförbundet medverkar på Patientriksdagen den 7/12 Snart kan du bidra till blodcancerforskning via Mattis musikkalender 2022 Här är Lise-lott Erikssons viktigaste budskap efter EHA-konferens -22 Blodcancerförbundet först med riktig patientinvolvering inom forskning Mattis 24 musikdueller utmanade till insamling för blodcancerforskning Donerade 25 000 kronor till benmärgsdonationsregister i Ukraina Allvarligt att myelompatienter inte får rekommenderade behandlingar! Se de inspelade föreläsningarna om diagnosforskning från 40-årsjubileet ”Vi välkomnar ny internationell satsning för utveckling av cancerterapier på Karolinska” Hur munhälsan och cancer hänger ihop - Björn Klinge föreläser i Östersund 2 mars Blodcancerförbundets ordförande skarp i Sällsynta podden om patientmedverkan Sammanfattning av webbinarium om KLL och covid-19 Ansökan till Blodcancerförbundets styrelse Utmaning med höga kostnader för nya läkemedel mot sällsynta blodsjukdomar Cancerrehab och lymfom på Hallands välbesökta föreningsårsmöte Blodcancerförbundet påverkar när uppdaterad cancerstrategi skapas Därför måste innovationer inom blodcancerläkemedel användas Hela Sverige Bakar-Sophie räddad från AML tack vare stamcellstransplantation Se tre samtal om sex, lust och njutning via Funktionsrätts Facebooksida Vi vill påverka TLVs beslutsprocess med eget yttrande om nytt läkemedel Blodcancerförbundet rapporterar från stor europeisk kongress om myelom Blodcancerförbundet i Almedalsdebatter om framtidens cancervård Blodcancerförbundet tog effektiv plats i Almedalsdebatten Världsleukemidagen 4 september – lär dig mer om KLL & KML Akademin och sjukvården knöt band när ATMP-forskningscenter invigdes Idag uppmärksammar vi världsdagen för KML - kronisk myeloisk leukemi
Pressmeddelanden Nyhetsarkiv

Förbundsordförande Eriksson nyvald president för MPE

Blodcancerförbundets ordförande Lise-lott Eriksson har blivit vald och utnämnd till president för den internationella paraplyorganisation MPE, Myeloma Patient Europe.
-Det känns naturligtvis mycket hedrande att få leda denna professionella organisation, säger hon.

Lise Lott Eriksson Foto Dan Coleman 2022 8K8A7463 Med Mpeframtradande

- Vi har bedrivit ett tålmodigt intressepolitiskt påverkansarbete, som märks även internationellt. Och det är klart att denna utnämning ger mig en ännu större tyngd i mina uttalanden som patientföreträdare framöver, säger Lise-lott Eriksson ordförande i Blodcancerförbnundet och nu också för MPE

MPE är en paraplyorganisation och nätverkLise-lott eriksson MPE-president 2022 för patientorganisation i Europa som är verksamma inom myelomområdet, och har för närvarande 48 medlemsorganisationer i 31 länder. Lise-lott blev invald i styrelsen för MPE för tre år sedan och att hon nu också fått förtroendet att leda deras arbete som president framöver, tror hon beror på sitt och Blodcancerförbundets intressepolitiska påverkansarbete.

Patientinvolveringen nyckeln

Det handlar om arbete för patientinvolvering inom forskning och kliniska studier samt patienters förbättrade tillgång till nya innovativa läkemedel. Utnämningen ägde rum på MPE:s stora årliga konferens som genomfördes i Amsterdam 2-3 juli 2022.
- Vi har bedrivit ett långvarigt, tålmodigt och framgångsrikt intressepolitiskt påverkansarbete inom bland annat myelomområdet som märks nationellt och nu även internationellt. Och det är klart att denna utnämning ger mig en större tyngd i mina uttalanden som patientföreträdare och ordförande även för Blodcancerförbundet framöver, tror Lise-lott Eriksson och fortsätter:

Organisation med gott rykte

Blodcancerförbundet är medlem i MPE, Myeloma Patient Europé, Lise-lott eriksson MPE president 2022som har ett mycket gott rykte internationellt.
MPE:s medarbetare består av ett team på cirka tio mycket engagerade medarbetare. MPE arbetar framgångsrikt med patientinvolvering i forskning, kliniska studier och HTA-processer. -De stärker myelompatientens röst i Europa och på internationell nivå för att förbättra tillgången till bästa möjliga behandling för den enskilde patienten, säger Lise-lott Eriksson och fortsätter:
-Det är absolut nödvändiga att framtidens patienter med blodcancer ska få tillgång till de mest effektiva behandlingarna för bästa livskvalitet. Det handlar om att rätt patient ska få rätt behandling i rätt tid, säger Lise-lott Eriksson.
HTA, health technology assessment, är ett globalt använt begrepp för utvärdering av metoder, vård- och teknikrelaterade processer, procedurer och tillämpningar inom hälso- och sjukvården, med syfte att säkra god kvalitet och kostnadseffektivitet.

Myelom största medlemsgruppen

Myelom är den största diagnosmedlemsgruppen i Blodcancerförbundet och det gör att det är helt naturligt att hennes engagemang nu också blir som ordförande/president för MPE.
-Vi arbetar med samma frågeställningar både nationellt och internationellt för att påverka beslutsfattare att göra vården mer rättvis i framtiden. Att framöver tydligare kunna väva in ett internationellt perspektiv på vårt arbete, kommer att stärka oss i Blodcancerförbundet, hävdar ordförande Lise-lott Eriksson, som tillägger:
-Utnämningen av mig som president för MPE, betyder mycket också för våra systerorganisationer Norden. Det är viktigt att Skandinavien får en plats på kartan. Vi har så mycket gemensamt, säger Lise-lott Eriksson.

Om nya innovativa behandlingar

Under MPE-konferensen medverkade hon också genom Neil Bertelsenatt moderera en föreläsning och diskussion kring Patient Group Involvement in HTA med Niel Bertelsen som föreläsare.
Lise-lott berättar att det hölls många mycket intressanta föreläsningar inom myelomområdet under Amsterdam-konferensen.
-Det är av största vikt att rätt patient får tillgång till rätt behandling i rätt tid, vilket betonades på konferensen. Det handlade också en hel del om nya innovativa behandlingar som nu är på väg in i vården, såsom till exempel CAR-T och bispecifika antikroppar, berättar Lise-lott Eriksson, nyutnämnd president för MPE, tillika ordförande för Blodcancerförbundet.

#Håkan Sjunnesson

Foto på plats under MPE i Amsterdam: Lottie Merán, Blodcancerförbundet

Porträttbilden på Lise-lott Eriksson: Foto: Dan Coleman


Fakta om MPE

Myeloma Patients Europe (MPE) är en paraplyorganisation för myelom och AL amyloidosis patientgrupper och föreningar från hela Europa. MPE bildades efter sammanslagningen 2011 av European Myeloma Platform och Myeloma Euronet. MPE är registrerad som en ideell organisation (AISBL) enligt belgisk lag och dess huvudkontor ligger i Bryssel.

MPE fungerar som en paraplyorganisation för befintliga lokala och nationella myelomföreningar. MPE har 48 medlemmar i 31 olika länder.

MPE vill ge en stark röst för myelompatienter på europeisk och internationell nivå

MPE har ett antal breda mål:

Samarbeta i projekt till förmån för myelompatienter
Utbyte av information och bästa praxis
Hjälpa till att utveckla befintliga patientgrupper och uppmuntra och underlätta bildandet av nya grupper
Att hjälpa till att utforma lämpliga hälsorelaterade policyer och initiativ på europeisk och nationell nivå
Se till att patienter i hela Europa får tillgång till ny behandling i tid
Stimulera och främja patientcentrerad forskning och kliniska prövningar
Utveckla en stark evidensbas för patienters behov och önskemål och deras roll i forskningen
Tillhandahålla information, utbildning och uppsökande program till medlemsgrupper

Källa: https://www.mpeurope.org/

Lise-lott eriksson

 

Senast uppdaterad 08 juli 2022

Fler nyheter


Alla nyheter