Aktuellt
Nyheter
Cancer-specifika frågor (covid-19) Blodcancerpodden - Att hantera allvarlig sjukdom Hjälp med deltagarinsamling Lansering av Blodcancerpodden! Inläsningsmaterial om blodcancer Skev bild av kostnader för cancerläkemedel Stöd av andra Frågor om coronaviruset Coronavirus och cancer Små åtgärder för riskgrupper = hälsovinster Råd, fakta och nyheter om coronaviruset Svarte Petter RCC Uppsala-Örebro Situationsanalys (Svarte Petter) Inställda aktiviteter (våren 2020) (1) Nationellt införande av nya läkemedel Utdelning Blodcancerfonden En orolig tid... Informationsfilm om Tobiasregistret Sällsynta Dagen Stöd att få (stödperson) Intervju med Förbundsordförande Nationella MPN-Dagen Lymfompatienter sökes En god sexuell hälsa Min historia... - Vidarkliniken Ny chans - Var med på inspirerande tränings-webbinarium 9 mars Stor enighet om vikten av patientfokus i cancervården Har du lymfom eller KLL? Då kan du tillföra viktig kunskap nu! "Erbjud en 4:e covid-vaccindos och läkemedel till alla med blodcancer" Forskning, nya terapier och kliniska studier viktigaste frågorna 2020 Anmälan till patientpanelen Blodcancerförbundet utvalt att medverka på IHE-Forum idag Blodcancerförbundet drev på om CAR-T-tillgång på SWECARNET Webbinarium om KML -kronisk myeloisk leukemi 19/5 kl. 18-19 GMAN Summit med framtidssamtal om access till nya behandlingar Blodcancerförbundet: Patienter riskerar att dö i väntan på behandling Matilda styr åter både livet och bussen Blodcancerfondens utlysning av forskningsstipendier Förbundsordförande Eriksson nyvald president för MPE Linda om sin PV på MPN Awareness Day 8 september Utlysning: årets forskskningsstipendier från Blodcancerfonden Nu är höstens Haema nr 3 ute med tema KML Eriks avhandling om fatigue och kognitiv dysfunktion prisad Så blev resultatet av Patientriksdagen 2022 om att dela patientdata Extra erbjudande att nu annonsera i Haema - vår medlemstidning Blodcancerförbundet i SVT om nödvändig tillgång till CAR-T mot cancer Johanna fick CAR-T behandling mot sin ALL - hör poddintervjun Delta på webbinarium på Världscancerdagen lördag 4 februari Anmälan till patientpanelen 2021 Nya spännande forskningsframsteg inom hematologin på ASH-21 Bidra till kunskapen om livet med lymfom eller multipel myeolom Musikern Matti motiverar många att bidra till blodcancerforskning Blodcancerförbundets Lena hyllade sjuksköterska i Cancerfondgala Upptäckt av ny immunterapi mot akut lymfatisk leukemi, ALL Digital presentation om höjdpunkter från ASH den 2/2 kl. 15-19 Bra möjlighet att lära sig om patientlagen - när du vill Blodcancerförbundets ordförande ska summera cancerdags-webbinarium Webbinarium 11/2 kl. 15.00-16.00: Myeloproliferativa neoplasier (MPN) och covid-19 Patientmedverkansdebut på Sjukvårdsregionerna sydosts forskningskonferens Inspelade föreläsningar Forskningsresultat från webbinarium om MPN & covid-19 Därför samlar konstnären Susanne in till Blodcancerfonden Ny medlemsförmån: chattfunktion på hemsidan Därför Sällsynta dagen med fokus sällsynta hälsotillstånd Om hur läkemedel finansieras - se webbinariet om hälsoekonomi Webbinarium idag 17/3 kl 13.00: föreläsning och patientberättelse om MPN Webbinarium om behandlingar mot covid-19, 30/3 kl 16-17 och Blodcancerregistret, 31/3 kl 10-11 Blodcancerförbundet påverkade starkt vad blodcancervården behöver Melanders bortgång ger perspektiv på cancervårdens utmaningar Fler med lymfom eller KLL behövs till livsundersökning Se webbinariet om ALL-registrets betydelse för vård och forskning 2022 Kosten och mikrobiomet kan vara viktigt vid behandling mot AML Diagnosen MDS - se föreläsningen om behandling och forskning Få intressant tidningsläsning direkt hem i nya Haema 1-22 MPN Spring Symposium 19-20 maj -delta utan kostnad online Blodcancerförening agerar mot stängd hematologavdelning Forskningsnyheter inom hematologi från EHA 2022 Albin kämpade in i det sista ”Vi har inte råd att neka nya innovativa behandlingar” Intressant studie om livskvalitet hos myelompatienter vid CAR-T behandling Bilentusiaster ställde upp för blodcancerforskningen KLL först ut under internationella blodcancermånaden MDS i globalt fokus 5 september - myelodysplastiska syndrom Du som lever nära någon med leukemi kan bidra till livskvalitetstudie Katarina i Lidköping årets hematologsköterska Idag den 11/11 bjuder 40-åriga Blodcancerförbundet på forskningskunskap Blodcancerförbundet medverkar på Patientriksdagen den 7/12 Snart kan du bidra till blodcancerforskning via Mattis musikkalender 2022 Här är Lise-lott Erikssons viktigaste budskap efter EHA-konferens -22 Blodcancerförbundet först med riktig patientinvolvering inom forskning Mattis 24 musikdueller utmanade till insamling för blodcancerforskning Donerade 25 000 kronor till benmärgsdonationsregister i Ukraina Allvarligt att myelompatienter inte får rekommenderade behandlingar! Se de inspelade föreläsningarna om diagnosforskning från 40-årsjubileet ”Vi välkomnar ny internationell satsning för utveckling av cancerterapier på Karolinska” Hur munhälsan och cancer hänger ihop - Björn Klinge föreläser i Östersund 2 mars Blodcancerförbundets ordförande skarp i Sällsynta podden om patientmedverkan
Pressmeddelanden Nyhetsarkiv

En god sexuell hälsa

Tack vare imponerande forskningsframsteg blir frågan om att kunna leva ett gott liv trots sjukdom allt viktigare i livet som blodcancersjuk, där en god sexuell hälsa för många är en viktig aspekt att ta hänsyn till

Skärmavbild 2018 12 18 Kl. 07.46.27

Den stress och oro som en blodcancerdiagnos medför i kombination med behandling (med cytostatika, strålning och/eller läkemedel) kan leda till att sexlusten försvinner alternativt avtar under perioder. Detta är ingenting ovanligt och kan förvärras av att samlag gör ont eller känns obekvämt. Dessutom känner sig en del patienter stressade av att komma igång med sitt sexliv igen då de läkare som tar upp detta med sex och samlevnad tillsammans med dig som patient klargör att det har en positiv påverkan på ens rehabilitering. 

För att väcka lusten igen kan beröring, fantasi och lyhördhet vara behjälpligt. Det är framförallt viktigt att försöka ha en öppen och ärlig dialog med sin partner. Den som genomgår en blodcancerbehandling känner ofta ett större behov av ömhet och kroppskontakt än tidigare. Att bli bekräftad och fortfarande känna sig älskad blir för många viktigare än någonsin. Våga tala med din partner om detta och dina funderingar kring sex. Prova er fram, ta det helt i din egen takt och ha inte för höga förväntningar på de första försöken. 

Det är dessutom vanligt att många patienter inte längre känner sig attraktiva inför sin partner på grund av kroppsförändringar som viktuppgång, trötthet och håravfall. Detta kan i sin tur skapa onödiga klyftor i ett förhållande och motverkas bäst genom att prata med varandra. Även ökad förståelse från båda parter är viktigt för ett hälsosamt sexuellt samliv, som handlar om mycket mer än att kunna genomföra ett samlag. Framförallt äldre kan behöva anpassa sig till ett annat sexliv på grund av både psykiska och fysiska begränsningar. 

FELAKTIGA MYTER KRING SEX OCH CANCER

1. Strålning kan smitta ens partner vid intimitet 

Strålning kan inte överföras till din partner! Efter strålbehandling är strålarna inte kvar i kroppen och kan alltså inte överföras till en annan person. 

2. Blodcancer kan smitta vid samlag

Ännu en myt som inte stämmer eftersom en cancercell inte kan överleva i en annan människas kropp. Det finns alltså ingen risk för smitta vid samlag. 

BIVERKNINGAR

Cellgiftsbehandling 

Sterilitet är en vanlig biverkning vid behandling med cellgifter. I vissa fall leder denna behandling till permanent infertilitet medan det för andra inte är ovanligt att det tar upp till två år innan fertiliteten är tillbaka på samma nivå som tidigare. Risken att drabbas är särskilt hög efter en stamcellstransplantation. Inför en cellgiftsbehandling ska din läkare ta upp möjigheten att frysförvara ägg eller spermier, och i efterhand går det att kontrollera hur stor chansen är att få barn i framtiden. För män görs detta genom att kontrollera spermakvaliteten med hjälp av ett ejakulat medan det för kvinnor räcker med ett blodprov. 

Andra potentiella biverkningar vid cellgiftsbehandling för kvinnor är sköra/torra slemhinnor i underlivet samt svampinfektioner. Det är som sagt även vanligt med minskad sexualdrift som i de flesta fall dock kommer tillbaka med god hjälp av en öppen dialog, förståelse och mycket ömhet (många kramar uppmuntras!). Vidare kan faktorer som håravfall och ofrivillig viktuppgång leda till att självbilden påverkas negativt med följd av att intimitet kommer i skymundan. Det finns därtill risk för blödningar och infektioner i den neutropena fasen då blodvärdena är som lägst. 

Strålbehandling 

Många biverkningar efter strålbehandling är liknande som för cellgifter och brukar kulminera dryga veckan efter avslutad behandling. Tidiga biverkningar kan dock förekomma redan två till tre veckor efter det att behandling påbörjats. Hudreaktioner som klåda och rodnad är exempel på dessa medan minskad salivproduktion (som skyddar mot infektioner) samt påverkan på slemhinnor (för kvinnor) kommer något senare. Vidare är risken för hormonella rubbningar och sterilitet är väldigt hög vid helkroppsbestrålning varpå kvinnor då hamnar i klimakteriet. 

Genital "Graft versus Host Disease" (GvHD) 

GvHD drabbar den som har genomgått en allogen stamcellstransplantation och innebär att donatorns immunceller angriper mottagarens vävnader. Genital GvHD drabbar främst kvinnor och orsakar förträngningar samt inflammationer i underlivet. Sammanväxningar förekommer och vanliga symtom är förträngning av slida och tunn/smärtkänslig slemhinna i underlivet. Män kan dock också drabbas av genital GvHD vilket uppvisas genom problem med att dra tillbaka förhuden. 

Det går att behandla genital GvHD men detta måste först diskuteras med ens läkare då det beror på det enskilda fallet. För vissa kvinnliga blodcancerpatienter kan lokal behandling med immunsuppresiva läkemedel emellertid hjälpa. Om risk för ärrbildning/sammanväxning finns rekommenderas användandes av glidmedel i kombination med en dilator några gånger i veckan. Vid genitala besvär ska man dock aldrig vara blyg att ta upp detta med sin läkare som kan remittera en vidare till en androlog, gynekolog eller urolog. 


 

Var inte blyg och ta för all del upp även frågor om sexualitet med din läkare 


AVSLUTANDE FAKTA OCH RÅD

 • Är din partner infektionsfri så är kramar och smekningar alltid tillåtet! 
 • Om man får behandling med cytostatika bör kondom användas inom 24 timmar efter behandling då cytostatika kan finnas i sädesvätska inom denna tidsgräns 
 • Det är vanligt med rubbningar i menstruationscykeln 
 • Åtsittande underkläder kan leda till underlivsbesvär och bör undvikas 
 • Tvätta inte bort den naturliga bakteriefloran i underlivet (vanligt vatten är det bästa) 
 • Om trombocytvärdet är lågt bör man gå varsamt fram vid samlag på grund av risken för blödningar 
 • Det kan förekomma att ett för tidigt klimakterium inträder efter behandlingen - detta gör att underlivets slemhinnor blir torra/sköra vilket kan åtgärdas med vanligt glidmedel 
 • Vagitorium ("slidpiller") och östrogenbaserade krämer kan hjälpa vid långvariga besvär med torra slemhinnor (ta gärna upp detta med din gynekolog) 
 • Brist på testosteron eller östrogen förekommer varpå vi uppmanar patienter att be sin läkare kontrollera ens hormonnivåer i blodet för att potentiellt åtgärda detta problem 
 • Receptbelagda läkemedel i form av injektioner, tabletter och vakuumpumpar finns att tillgå på apoteket vid erektionsproblem för män 
 • Om du går på antibiotika är det lätt för svampinfektioner att få fäste med ömhet, vita flytningar och klåda som följd (kontakta i såna fall gärna din gynekolog) 
 • Lokalbedövande salva eller gel som exempelvis Xylocain kan lindra ömhet i slidan - mannen bör i såna fall använda kondom då gelen kan ha en bedövande effekt 
 • Det sexuella behovet är livslångt (och gäller i allra högsta grad även äldre personer!) 

Sammanfattningsvis uppmanar vi våra medlemmar att ta upp frågor om sexualitet med din läkare och/eller kontaktsjuksköterska, gärna tillsammans med en eventuell partner. Tyvärr är sjukvården överlag dålig på att ta upp sexualitet med blodcancerberörda fastän det är en av grundpelarna i ens personlighet. Din läkare kan som tidigare nämnts alltid remittera dig till annan vårdgivare som gynekolog (för kvinnor) eller androlog/urolog (för män) alternativt till en sexualterapeut. 

Senast uppdaterad 30 juni 2020

Fler nyheter


Alla nyheter