Aktuellt
Nyheter
Stor enighet om vikten av patientfokus i cancervården Har du lymfom eller KLL? Då kan du tillföra viktig kunskap nu! "Erbjud en 4:e covid-vaccindos och läkemedel till alla med blodcancer" Forskning, nya terapier och kliniska studier viktigaste frågorna 2020 Anmälan till patientpanelen Blodcancerförbundet utvalt att medverka på IHE-Forum idag Blodcancerförbundet drev på om CAR-T-tillgång på SWECARNET Webbinarium om KML -kronisk myeloisk leukemi 19/5 kl. 18-19 GMAN Summit med framtidssamtal om access till nya behandlingar Blodcancerförbundet: Patienter riskerar att dö i väntan på behandling Matilda styr åter både livet och bussen Blodcancerfondens utlysning av forskningsstipendier Förbundsordförande Eriksson nyvald president för MPE Linda om sin PV på MPN Awareness Day 8 september Utlysning: årets forskskningsstipendier från Blodcancerfonden Nu är höstens Haema nr 3 ute med tema KML Eriks avhandling om fatigue och kognitiv dysfunktion prisad Så blev resultatet av Patientriksdagen 2022 om att dela patientdata Extra erbjudande att nu annonsera i Haema - vår medlemstidning Blodcancerförbundet i SVT om nödvändig tillgång till CAR-T mot cancer Johanna fick CAR-T behandling mot sin ALL - hör poddintervjun Delta på webbinarium på Världscancerdagen lördag 4 februari Nu kan du nominera till årets hematologisjuksköterska 2023 Sök rese- och utbildningsstipendium från Blodcancerfonden! Debatterar betalning för nya läkemedel med socialutskottsordförande i podd Hälften av cancerpatienterna erbjuds inte rehab - "Det här duger inte!" Anmälan till Patientpanelen 2023 Nu kan du söka 2023-års forskningsstipendier Det är ingen läkemedelsinnovation om den inte kommer patienterna till del Delta i undersökning om behandlingsbeslut kring din myelomvård Så påverkade Blodcancerförbundets team debatten på Fokus Patient 2023 Anmälan till patientpanelen 2021 Nya spännande forskningsframsteg inom hematologin på ASH-21 Bidra till kunskapen om livet med lymfom eller multipel myeolom Musikern Matti motiverar många att bidra till blodcancerforskning Blodcancerförbundets Lena hyllade sjuksköterska i Cancerfondgala Upptäckt av ny immunterapi mot akut lymfatisk leukemi, ALL Digital presentation om höjdpunkter från ASH den 2/2 kl. 15-19 Bra möjlighet att lära sig om patientlagen - när du vill Blodcancerförbundets ordförande ska summera cancerdags-webbinarium Webbinarium 11/2 kl. 15.00-16.00: Myeloproliferativa neoplasier (MPN) och covid-19 Patientmedverkansdebut på Sjukvårdsregionerna sydosts forskningskonferens Inspelade föreläsningar Forskningsresultat från webbinarium om MPN & covid-19 Därför samlar konstnären Susanne in till Blodcancerfonden Ny medlemsförmån: chattfunktion på hemsidan Därför Sällsynta dagen med fokus sällsynta hälsotillstånd Om hur läkemedel finansieras - se webbinariet om hälsoekonomi Webbinarium idag 17/3 kl 13.00: föreläsning och patientberättelse om MPN Webbinarium om behandlingar mot covid-19, 30/3 kl 16-17 och Blodcancerregistret, 31/3 kl 10-11 Blodcancerförbundet påverkade starkt vad blodcancervården behöver Melanders bortgång ger perspektiv på cancervårdens utmaningar Fler med lymfom eller KLL behövs till livsundersökning Se webbinariet om ALL-registrets betydelse för vård och forskning 2022 Kosten och mikrobiomet kan vara viktigt vid behandling mot AML Diagnosen MDS - se föreläsningen om behandling och forskning Få intressant tidningsläsning direkt hem i nya Haema 1-22 MPN Spring Symposium 19-20 maj -delta utan kostnad online Blodcancerförening agerar mot stängd hematologavdelning Forskningsnyheter inom hematologi från EHA 2022 Albin kämpade in i det sista ”Vi har inte råd att neka nya innovativa behandlingar” Intressant studie om livskvalitet hos myelompatienter vid CAR-T behandling Bilentusiaster ställde upp för blodcancerforskningen KLL först ut under internationella blodcancermånaden MDS i globalt fokus 5 september - myelodysplastiska syndrom Du som lever nära någon med leukemi kan bidra till livskvalitetstudie Katarina i Lidköping årets hematologsköterska Idag den 11/11 bjuder 40-åriga Blodcancerförbundet på forskningskunskap Blodcancerförbundet medverkar på Patientriksdagen den 7/12 Snart kan du bidra till blodcancerforskning via Mattis musikkalender 2022 Här är Lise-lott Erikssons viktigaste budskap efter EHA-konferens -22 Blodcancerförbundet först med riktig patientinvolvering inom forskning Mattis 24 musikdueller utmanade till insamling för blodcancerforskning Donerade 25 000 kronor till benmärgsdonationsregister i Ukraina Allvarligt att myelompatienter inte får rekommenderade behandlingar! Se de inspelade föreläsningarna om diagnosforskning från 40-årsjubileet ”Vi välkomnar ny internationell satsning för utveckling av cancerterapier på Karolinska” Hur munhälsan och cancer hänger ihop - Björn Klinge föreläser i Östersund 2 mars Blodcancerförbundets ordförande skarp i Sällsynta podden om patientmedverkan Sammanfattning av webbinarium om KLL och covid-19 Ansökan till Blodcancerförbundets styrelse Utmaning med höga kostnader för nya läkemedel mot sällsynta blodsjukdomar Cancerrehab och lymfom på Hallands välbesökta föreningsårsmöte Blodcancerförbundet påverkar när uppdaterad cancerstrategi skapas Därför måste innovationer inom blodcancerläkemedel användas Hela Sverige Bakar-Sophie räddad från AML tack vare stamcellstransplantation Se tre samtal om sex, lust och njutning via Funktionsrätts Facebooksida Vi vill påverka TLVs beslutsprocess med eget yttrande om nytt läkemedel Blodcancerförbundet rapporterar från stor europeisk kongress om myelom Blodcancerförbundet i Almedalsdebatter om framtidens cancervård Blodcancerförbundet tog effektiv plats i Almedalsdebatten Världsleukemidagen 4 september – lär dig mer om KLL & KML Akademin och sjukvården knöt band när ATMP-forskningscenter invigdes Idag uppmärksammar vi världsdagen för KML - kronisk myeloisk leukemi Se de inspelade forskningsföreläsningarna på internationella lymfomdagen 2023 Forskare söker familjer till forskningsstudie om hur man upplever forskning Hon tilldelas årets hematologiska avhandling om blödarsjukan hemofili B Stort höstengagemang för påverkan i 20 olika blodcancerforum Sjukvårdsministern välsignade EUPATI Sveriges nya patientföreträdarutbildning
Pressmeddelanden Nyhetsarkiv

Bra möjlighet att lära sig om patientlagen - när du vill

Vill du lära dig mer om patientlagens rättigheter, så har du här en bra möjlighet att i egen takt och när du vill, gå en gratisutbildning på webben.

"Det är viktigt att vara kunnig i sina rättigheter som patient, så ta chansen här", uppmanar Lise-lott Eriksson, ordförande i Blodcancerförbundet.

Patientlagen Utbildning Bild Webb

Den här sammanfattande och överskådliga utbildningen om patientlagens rättigheter, tar cirka 20 minuter att genomföra. Man får först information om patientlagens olika delar. Därefter kommer en kort text med bilder om respektive del/kapitel. Den följs av en grundläggande kunskapsfråga om det du nyss läst, med olika alternativa svar. Direkt efter du klickat på det svar du uppfattar är rätt, får du veta om du svarat rätt eller fel och du får återkoppling om ditt svar.

Exempel på hur det ser ut på skärmen under denna patienlagsutbildning, som tar 20 minuter att genomföra och faktiskt ger nya insikter.

Livsviktig lag som få har insikt i


Patientlagen ska främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet. Detta är något som Blodcancerförbundet ständigt framhåller och vill fortbilda sina medlemmar i. Att bli medvetna patienter, som vet vad de kan önska och också kräva kring sin egen vård. En patientcentrerad vård på både individ- och systemnivå.

Patientlagen är viktig för patienter, trots det känner få till den. Den här utbildningen via Internet är gratis och öppen för alla som vill öka sin kunskap om sjukvårdens skyldigheter gentemot patienter i svensk sjukvård. (Se länk till utbildningen nederst i artikeln)
Patientlagen bygger huvudsakligen på de skyldigheter som vårdgivarna och hälso- och sjukvårdspersonalen har. Den innehåller bestämmelser som rör patientens möjlighet till inflytande i hälso- och sjukvården eller som har direkt betydelse för vårdens utformning.


Patientlagen gäller sedan 2015


Nuvarande patientlag trädde i kraft den 1 januari 2015 och ger patienter möjlighet att välja var och av vem man får vård.
Med andra ord har man som patient själv rätt att välja vilken vårdcentral som helst i landet, samt kan även påverka vilken specialist i öppenvård som man vill ha (med undantag av vissa regioner där remiss fortfarande krävs). Ett steg i rätt riktning om inte annat.


Din vård ska planeras i samråd med dig


Enligt lag ska den vård man får ”så långt det går planeras och genomföras i samråd med patienten”. Vårdpersonal ska alltså vara lyhörda och respektera patientens vilja, även om den strider mot läkarens bedömning. Blodcancersjukdomar är trots allt komplicerade vad gäller behandling, och ofta finns flera alternativ att välja mellan som dessutom kan kombineras på olika sätt. Ett val som i många fall kan vara väldigt svårt att fatta ett beslut kring, varpå Blodcancerförbundet uppmuntrar att man tar med sig närstående till läkarbesök.


Som patient har man först och främst rätt att veta vilka behandlingsalternativ som finns i ens specifika fall. Läkaren ska diskutera och värdera dessa tillsammans med dig som patient, och upplysa om potentiella för- och nackdelar. Anser läkaren att en viss metod är mer fördelaktig är hen skyldig att förklara varför. Potentiella komplikationer, risker och vad som sker om ingen behandling ges ska även dessa diskuteras.

Du som patient har dock inte rätt att kräva behandlingar som anses strida mot ”vetenskap och beprövad erfarenhet”. Man kan inte heller kräva utlandsvård om godtagbara behandlingsalternativ finns i Sverige. Självklart har man emellertid rätt att tacka nej till behandling alternativt avbryta en pågående behandling. Görs detta mot läkarens inrådan upphör dock vårdens ansvar.


Du ska erbjudas en individuell vårdplan


Varje blodcancerpatient ska erbjudas en individuell vårdplan där det bland annat ska framgå vem som är ansvarig läkare, vart man kan vända sig till frågor, vilka behandlingar som planeras och tidpunkten för dessa. Denna tidplan kan vara preliminär men i såna fall ska det framgå varför den är det. Vidare bör en vårdplan innehålla information om egenvård, rehabilitering och hur man lindrar biverkningar av ens behandling.


Det är kontaktsjuksköterskan som är ansvarig för att en skriftlig individuell vårdplan upprättas. Kontaktuppgifter till denne ska tydligt framgå i vårdplanen, men tyvärr fungerar detta med kontaktsjuksköterskor inte på alla platser i landet. Du som patient ska emellertid alltid fråga efter en kontaktsjuksköterska som förutom att upprätta en vårdplan (i teorin åtminstone) dessutom bland annat ska vägleda till psykosocialt stöd, informera om kommande steg i vårdprocessen och säkerställa patientens inflytande över sin egen vård.


Du har rätt till en second opinion


Enligt den nya patientlagen har varje patient med särskilt allvarlig sjukdom rätt till förnyad medicinsk bedömning från en annan läkare än sin nuvarande. Det mest praktiska är att ta upp önskemålet om en så kallad "second opinion" med ens behandlande läkare, som därefter är skyldig att skriva remiss för ny medicinsk bedömning. Denna ska man kunna få var som helst i Sverige, och landstingen eller regionen man bor i ska bekosta kostnader i samband med detta.

Håkan Sjunnesson / Blodcancerförbundet, BLCF

 

Här hittar du utbildningen


Det är Netdoktor och läkemedelsföretaget Roche som skapat den här onlineutbildningen:

https://www.netdoktor.se/upplysningskampanjer/utbildning-om-patientlagen/

 


Läs mer om Patientlagen i den här artikeln på Blodcancerförbundets webbplats:
https://blodcancerforbundet.se/livet-som-berord/vid-diagnos/patientrattigheter/

-------------------------------------------------------------

-------------

Senast uppdaterad 28 januari 2022

Fler nyheter


Alla nyheter