Aktuellt
Nyheter
Stor enighet om vikten av patientfokus i cancervården Har du lymfom eller KLL? Då kan du tillföra viktig kunskap nu! "Erbjud en 4:e covid-vaccindos och läkemedel till alla med blodcancer" Forskning, nya terapier och kliniska studier viktigaste frågorna 2020 Anmälan till patientpanelen Blodcancerförbundet utvalt att medverka på IHE-Forum idag Blodcancerförbundet drev på om CAR-T-tillgång på SWECARNET Webbinarium om KML -kronisk myeloisk leukemi 19/5 kl. 18-19 GMAN Summit med framtidssamtal om access till nya behandlingar Blodcancerförbundet: Patienter riskerar att dö i väntan på behandling Matilda styr åter både livet och bussen Blodcancerfondens utlysning av forskningsstipendier Förbundsordförande Eriksson nyvald president för MPE Linda om sin PV på MPN Awareness Day 8 september Utlysning: årets forskskningsstipendier från Blodcancerfonden Nu är höstens Haema nr 3 ute med tema KML Eriks avhandling om fatigue och kognitiv dysfunktion prisad Så blev resultatet av Patientriksdagen 2022 om att dela patientdata Extra erbjudande att nu annonsera i Haema - vår medlemstidning Blodcancerförbundet i SVT om nödvändig tillgång till CAR-T mot cancer Johanna fick CAR-T behandling mot sin ALL - hör poddintervjun Delta på webbinarium på Världscancerdagen lördag 4 februari Nu kan du nominera till årets hematologisjuksköterska 2023 Sök rese- och utbildningsstipendium från Blodcancerfonden! Debatterar betalning för nya läkemedel med socialutskottsordförande i podd Hälften av cancerpatienterna erbjuds inte rehab - "Det här duger inte!" Anmälan till Patientpanelen 2023 Nu kan du söka 2023-års forskningsstipendier Det är ingen läkemedelsinnovation om den inte kommer patienterna till del Delta i undersökning om behandlingsbeslut kring din myelomvård Så påverkade Blodcancerförbundets team debatten på Fokus Patient 2023 Anmälan till patientpanelen 2021 Nya spännande forskningsframsteg inom hematologin på ASH-21 Bidra till kunskapen om livet med lymfom eller multipel myeolom Fortsätter insamling till blodcancerforskning med ljudlig adventskalender Blodcancerförbundets Lena hyllade sjuksköterska i Cancerfondgala Upptäckt av ny immunterapi mot akut lymfatisk leukemi, ALL Digital presentation om höjdpunkter från ASH den 2/2 kl. 15-19 Bra möjlighet att lära sig om patientlagen - när du vill Blodcancerförbundets ordförande ska summera cancerdags-webbinarium Webbinarium 11/2 kl. 15.00-16.00: Myeloproliferativa neoplasier (MPN) och covid-19 Patientmedverkansdebut på Sjukvårdsregionerna sydosts forskningskonferens Inspelade föreläsningar Forskningsresultat från webbinarium om MPN & covid-19 Därför samlar konstnären Susanne in till Blodcancerfonden Ny medlemsförmån: chattfunktion på hemsidan Därför Sällsynta dagen med fokus sällsynta hälsotillstånd Om hur läkemedel finansieras - se webbinariet om hälsoekonomi Webbinarium idag 17/3 kl 13.00: föreläsning och patientberättelse om MPN Webbinarium om behandlingar mot covid-19, 30/3 kl 16-17 och Blodcancerregistret, 31/3 kl 10-11 Blodcancerförbundet påverkade starkt vad blodcancervården behöver Melanders bortgång ger perspektiv på cancervårdens utmaningar Fler med lymfom eller KLL behövs till livsundersökning Se webbinariet om ALL-registrets betydelse för vård och forskning 2022 Kosten och mikrobiomet kan vara viktigt vid behandling mot AML Diagnosen MDS - se föreläsningen om behandling och forskning Få intressant tidningsläsning direkt hem i nya Haema 1-22 MPN Spring Symposium 19-20 maj -delta utan kostnad online Blodcancerförening agerar mot stängd hematologavdelning Forskningsnyheter inom hematologi från EHA 2022 Albin kämpade in i det sista ”Vi har inte råd att neka nya innovativa behandlingar” Intressant studie om livskvalitet hos myelompatienter vid CAR-T behandling Bilentusiaster ställde upp för blodcancerforskningen KLL först ut under internationella blodcancermånaden MDS i globalt fokus 5 september - myelodysplastiska syndrom Du som lever nära någon med leukemi kan bidra till livskvalitetstudie Katarina i Lidköping årets hematologsköterska Idag den 11/11 bjuder 40-åriga Blodcancerförbundet på forskningskunskap Blodcancerförbundet medverkar på Patientriksdagen den 7/12 Snart kan du bidra till blodcancerforskning via Mattis musikkalender 2022 Här är Lise-lott Erikssons viktigaste budskap efter EHA-konferens -22 Blodcancerförbundet först med riktig patientinvolvering inom forskning Mattis 24 musikdueller utmanade till insamling för blodcancerforskning Donerade 25 000 kronor till benmärgsdonationsregister i Ukraina Allvarligt att myelompatienter inte får rekommenderade behandlingar! Se de inspelade föreläsningarna om diagnosforskning från 40-årsjubileet ”Vi välkomnar ny internationell satsning för utveckling av cancerterapier på Karolinska” Hur munhälsan och cancer hänger ihop - Björn Klinge föreläser i Östersund 2 mars Blodcancerförbundets ordförande skarp i Sällsynta podden om patientmedverkan Sammanfattning av webbinarium om KLL och covid-19 Ansökan till Blodcancerförbundets styrelse Utmaning med höga kostnader för nya läkemedel mot sällsynta blodsjukdomar Cancerrehab och lymfom på Hallands välbesökta föreningsårsmöte Blodcancerförbundet påverkar när uppdaterad cancerstrategi skapas Därför måste innovationer inom blodcancerläkemedel användas Hela Sverige Bakar-Sophie räddad från AML tack vare stamcellstransplantation Se tre samtal om sex, lust och njutning via Funktionsrätts Facebooksida Vi vill påverka TLVs beslutsprocess med eget yttrande om nytt läkemedel Blodcancerförbundet rapporterar från stor europeisk kongress om myelom Blodcancerförbundet i Almedalsdebatter om framtidens cancervård Blodcancerförbundet tog effektiv plats i Almedalsdebatten Världsleukemidagen 4 september – lär dig mer om KLL & KML Akademin och sjukvården knöt band när ATMP-forskningscenter invigdes Idag uppmärksammar vi världsdagen för KML - kronisk myeloisk leukemi Se de inspelade forskningsföreläsningarna på internationella lymfomdagen 2023 Forskare söker familjer till forskningsstudie om hur man upplever forskning Hon tilldelas årets hematologiska avhandling om blödarsjukan hemofili B Stort höstengagemang för påverkan i 20 olika blodcancerforum Sjukvårdsministern välsignade EUPATI Sveriges nya patientföreträdarutbildning Sverige sviker åtaganden i FN:s funktionsrättskonvention
Pressmeddelanden Nyhetsarkiv

Blodcancerförbundets Lena hyllade sjuksköterska i Cancerfondgala

Blodcancerförbundets medlem Lena Karlsson medverkade i Cancerfondens "Tillsammans mot cancer"-galan 2022. Hon fick myelofibros, en ovanlig blodcancersjukdom och hyllade i programmet "sin" sjuksköterska Marcus.

Lena Karlsson Montage Tv4gala 2928

"Blodcancerförbundet är en samtalspartners som jag kan kontakta. En kunskapsbank som arbetar för att hela tiden förbättra våra liv och kan utbilda för att lära ut värdefull kunskap". Det säger medlemmen Lena Karlsson som var med i TV4 och Cancerfondens insamlingsgala 2022. Montage av privatbild & skärmdump från TV4/Cancerfondens sändning, med tillstånd.

- Jag vill verkligen hylla vårdpersonal för deras engagemang, som ger det där lilla extra. Var inte rädda för att säga till personalen hur bra det är. Ge beröm, uppmanar Lena Karlsson, medlem i Blodcancerförbundet.

Stamcellstransplantationen tuff

2018 genomgick Lena Karlsson en stamcellstransplantation mot sin myelofibros och fick efter det en väldigt kraftig så kallad GVHD som biverkning. (se förklaring nedan) Det har varit en mycket tuff tid men hon lever och kämpar vidare.
- Jag är fortfarande sjukskriven 3,5 år efter transplantationen och jag är välkänd som patientfall både nationellt och internationellt. På Huddinge sjukhus där jag behandlades hade de tidigare inte träffat någon som var så påverkad som jag varit och fortfarande är, berättar Lena Karlsson.

GDPR-säkrad porträttbild på Lena Karlsson

Ville lyfta fram gott vårdbemötande

Lena hörde talas om årets Tillsammans mot cancer-TV-gala och att Cancerfonden sökte patientberättelser. Hon skrev till dem och berättade om det hon varit med om och blev lotsad till produktionsbolaget bakom insamlingsgalan. Där fick hon besked att hon gärna kunde vara med om hon kunde lyfta fram någon inom vården som betytt extra mycket.

- Jag valde sjuksköterskan Markus och vill förmedla min erfarenhet till andra drabbade och hylla vårdpersonalens bemötande.

Blodcancerförbundet för bättre liv

Årets insamlingsgala i TV4 till cancerforskningen blev hela 165 miljoner kronor till Cancerfonden och för Lena som medverkade betyder cancerforskningen väldigt mycket:
- Det är viktigt att forskarna arbetar för att finna botemedel och metoder kring cancersjukdomar som gör det lättare att överleva och klara sig, säger Lena Karlsson.

Som ett led i sin rehabilitering blev hon medlem i Blodcancerförbundet för några år sedan.
- Blodcancerförbundet är en samtalspartners som jag kan kontakta. Ett samlat ställe, en kunskapsbank med erfarenhet som arbetar för att hela tiden förbättra våra liv. De ger stöd vid behov och kan utbilda för att lära ut värdefull kunskap, säger Lena Karlsson.

Blodcancerförbundets ordförande nöjd

- Fantastiskt att vår medlem Lena Karlsson tog initiativet att vara med och lyfta fram en hematologisjuksköterska, tycker Lise-lott Eriksson, som såg hela insamlingsgalan den 10 januari.

- Sjuksköterskorna betyder oerhört mycket och det är ofta den yrkeskategori som patienterna har närmast kontakt med under vårdperioderna, säger Lise-lott Eriksson och fortsätter:

- Också fantastiskt att en sådan här insamlingsgala ger 165 miljoner kronor till cancerforskningen.

Lise-lott Eriksson ordförande Blodcancerförbundet. Foto: Jennifer Glans

Nya läkemedel måste nå patienter snabbare

-Det som nu är viktigt och som vi i Blodcancerförbundet jobbar mycket för opinionsmässigt, är att forskningens framsteg verkligen kommer blodcancerpatienterna i Sverige till del, understryker Lise-lott Eriksson.

- Det är tyvärr en väldigt trög och långdragen process i Sverige för användande och introduktion av nya innovativa läkemedelsterapier. Det tar ofta flera år och många blodcancerpatienter har inte den tiden. Det handlar om liv eller död och att få leva med så bra livskvalitet som möjligt, säger Lise-lott Eriksson, ordförande för Blodcancerförbundet.

#Håkan Sjunnesson

 

Fakta om GVHD-biverkan efter stamcellstransplantation

Många personer som genomgått en allogen stamcellstransplantation får en komplikation som kallas "Graft versus host disease" (GVHD) (En allogen transplantation innebär att stamcellsdonatorn antingen är en familjemedlem (ofta ett syskon) eller en obesläktad donator från ett register).
GVHD innebär att det nya immunförsvarets vita blodkroppar, som bildas av de transplanterade stamcellerna, uppfattar kroppen som främmande och angriper den. Med andra ord försöker transplantatet stöta bort kroppen genom att angripa mottagarens egen vävnad och skada den. Det finns två former av GVHD, en akut och en kronisk form, där svårighetsgraden varierar mycket mellan olika patienter.
Källa: Blodcancerforbundet.se

 

Se "Tillsammans mot cancer"-galan 2022

Via länken här nedan kan du se TV4:s "Tillsammans mot cancer"-gala 2022, där Lena Karlsson medverkar i ett inspelat inslag mitt i programmet:
Tillsammans mot cancer 2022 (tv4play.se)

 

Läs mer om stamcellstransplantationer

Stamcellstransplantation | Blodcancerförbundet | Blodcancerförbundet (blodcancerforbundet.se)

 

 

----------------------------------------------------------------------------------

Senast uppdaterad 14 januari 2022

Fler nyheter


Alla nyheter