Aktuellt
Nyheter
Stor enighet om vikten av patientfokus i cancervården Har du lymfom eller KLL? Då kan du tillföra viktig kunskap nu! "Erbjud en 4:e covid-vaccindos och läkemedel till alla med blodcancer" Forskning, nya terapier och kliniska studier viktigaste frågorna 2020 Anmälan till patientpanelen Blodcancerförbundet utvalt att medverka på IHE-Forum idag Blodcancerförbundet drev på om CAR-T-tillgång på SWECARNET Webbinarium om KML -kronisk myeloisk leukemi 19/5 kl. 18-19 GMAN Summit med framtidssamtal om access till nya behandlingar Blodcancerförbundet: Patienter riskerar att dö i väntan på behandling Matilda styr åter både livet och bussen Blodcancerfondens utlysning av forskningsstipendier Förbundsordförande Eriksson nyvald president för MPE Linda om sin PV på MPN Awareness Day 8 september Utlysning: årets forskskningsstipendier från Blodcancerfonden Nu är höstens Haema nr 3 ute med tema KML Eriks avhandling om fatigue och kognitiv dysfunktion prisad Så blev resultatet av Patientriksdagen 2022 om att dela patientdata Extra erbjudande att nu annonsera i Haema - vår medlemstidning Blodcancerförbundet i SVT om nödvändig tillgång till CAR-T mot cancer Johanna fick CAR-T behandling mot sin ALL - hör poddintervjun Delta på webbinarium på Världscancerdagen lördag 4 februari Nu kan du nominera till årets hematologisjuksköterska 2023 Sök rese- och utbildningsstipendium från Blodcancerfonden! Debatterar betalning för nya läkemedel med socialutskottsordförande i podd Hälften av cancerpatienterna erbjuds inte rehab - "Det här duger inte!" Anmälan till Patientpanelen 2023 Nu kan du söka 2023-års forskningsstipendier Det är ingen läkemedelsinnovation om den inte kommer patienterna till del Delta i undersökning om behandlingsbeslut kring din myelomvård Så påverkade Blodcancerförbundets team debatten på Fokus Patient 2023 Anmälan till patientpanelen 2021 Nya spännande forskningsframsteg inom hematologin på ASH-21 Bidra till kunskapen om livet med lymfom eller multipel myeolom Fortsätter insamling till blodcancerforskning med ljudlig adventskalender Blodcancerförbundets Lena hyllade sjuksköterska i Cancerfondgala Upptäckt av ny immunterapi mot akut lymfatisk leukemi, ALL Digital presentation om höjdpunkter från ASH den 2/2 kl. 15-19 Bra möjlighet att lära sig om patientlagen - när du vill Blodcancerförbundets ordförande ska summera cancerdags-webbinarium Webbinarium 11/2 kl. 15.00-16.00: Myeloproliferativa neoplasier (MPN) och covid-19 Patientmedverkansdebut på Sjukvårdsregionerna sydosts forskningskonferens Inspelade föreläsningar Forskningsresultat från webbinarium om MPN & covid-19 Därför samlar konstnären Susanne in till Blodcancerfonden Ny medlemsförmån: chattfunktion på hemsidan Därför Sällsynta dagen med fokus sällsynta hälsotillstånd Om hur läkemedel finansieras - se webbinariet om hälsoekonomi Webbinarium idag 17/3 kl 13.00: föreläsning och patientberättelse om MPN Webbinarium om behandlingar mot covid-19, 30/3 kl 16-17 och Blodcancerregistret, 31/3 kl 10-11 Blodcancerförbundet påverkade starkt vad blodcancervården behöver Melanders bortgång ger perspektiv på cancervårdens utmaningar Fler med lymfom eller KLL behövs till livsundersökning Se webbinariet om ALL-registrets betydelse för vård och forskning 2022 Kosten och mikrobiomet kan vara viktigt vid behandling mot AML Diagnosen MDS - se föreläsningen om behandling och forskning Få intressant tidningsläsning direkt hem i nya Haema 1-22 MPN Spring Symposium 19-20 maj -delta utan kostnad online Blodcancerförening agerar mot stängd hematologavdelning Forskningsnyheter inom hematologi från EHA 2022 Albin kämpade in i det sista ”Vi har inte råd att neka nya innovativa behandlingar” Intressant studie om livskvalitet hos myelompatienter vid CAR-T behandling Bilentusiaster ställde upp för blodcancerforskningen KLL först ut under internationella blodcancermånaden MDS i globalt fokus 5 september - myelodysplastiska syndrom Du som lever nära någon med leukemi kan bidra till livskvalitetstudie Katarina i Lidköping årets hematologsköterska Idag den 11/11 bjuder 40-åriga Blodcancerförbundet på forskningskunskap Blodcancerförbundet medverkar på Patientriksdagen den 7/12 Snart kan du bidra till blodcancerforskning via Mattis musikkalender 2022 Här är Lise-lott Erikssons viktigaste budskap efter EHA-konferens -22 Blodcancerförbundet först med riktig patientinvolvering inom forskning Mattis 24 musikdueller utmanade till insamling för blodcancerforskning Donerade 25 000 kronor till benmärgsdonationsregister i Ukraina Allvarligt att myelompatienter inte får rekommenderade behandlingar! Se de inspelade föreläsningarna om diagnosforskning från 40-årsjubileet ”Vi välkomnar ny internationell satsning för utveckling av cancerterapier på Karolinska” Hur munhälsan och cancer hänger ihop - Björn Klinge föreläser i Östersund 2 mars Blodcancerförbundets ordförande skarp i Sällsynta podden om patientmedverkan Sammanfattning av webbinarium om KLL och covid-19 Ansökan till Blodcancerförbundets styrelse Utmaning med höga kostnader för nya läkemedel mot sällsynta blodsjukdomar Cancerrehab och lymfom på Hallands välbesökta föreningsårsmöte Blodcancerförbundet påverkar när uppdaterad cancerstrategi skapas Därför måste innovationer inom blodcancerläkemedel användas Hela Sverige Bakar-Sophie räddad från AML tack vare stamcellstransplantation Se tre samtal om sex, lust och njutning via Funktionsrätts Facebooksida Vi vill påverka TLVs beslutsprocess med eget yttrande om nytt läkemedel Blodcancerförbundet rapporterar från stor europeisk kongress om myelom Blodcancerförbundet i Almedalsdebatter om framtidens cancervård Blodcancerförbundet tog effektiv plats i Almedalsdebatten Världsleukemidagen 4 september – lär dig mer om KLL & KML Akademin och sjukvården knöt band när ATMP-forskningscenter invigdes Idag uppmärksammar vi världsdagen för KML - kronisk myeloisk leukemi Se de inspelade forskningsföreläsningarna på internationella lymfomdagen 2023 Forskare söker familjer till forskningsstudie om hur man upplever forskning Hon tilldelas årets hematologiska avhandling om blödarsjukan hemofili B Stort höstengagemang för påverkan i 20 olika blodcancerforum Sjukvårdsministern välsignade EUPATI Sveriges nya patientföreträdarutbildning Sverige sviker åtaganden i FN:s funktionsrättskonvention
Pressmeddelanden Nyhetsarkiv

Blodcancerförbundet: Patienter riskerar att dö i väntan på behandling

Den svenska modellen för utvärdering och införande av nya läkemedel är för komplex och långsam. Svenska patienter med blodcancer drabbas hårt av detta. Det hävdar Lise-lott Eriksson, ordförande Blodcancerförbundet tillsammans med åtta läkemedelsföretag på Altinget debatt idag.

DNA Pussel Men Forstoringsglas O Blcflogga O DFMB Text

Blodcancer. En skrämmande diagnos. Varje år insjuknar 4 000 till 5 000 människor i Sverige i blodcancer. Men tack vare enorma framsteg inom läkemedelsområdet finns det allt större möjligheter att leva ett längre och bättre liv, trots blodcancer. Samtidigt finns det stora brister i svensk cancervård. Införandeprocessen av nya läkemedel är långsam, vården är ojämlik och klinisk forskning prioriteras inte i tillräcklig utsträckning. Det resulterar ofta i onödigt lidande och alltför tidig död. Detta, anser vi, är ohållbart och måste ändras så att dagens forskning blir morgondagens behandling. Vi har därför samlat våra slutsatser i en kunskapsrapport om blodcancer som presenteras idag.

Till skillnad mot många andra cancerformer behandlas blodcancer huvudsakligen med enbart läkemedel och inte med strålning eller operation. Det är därför livsviktigt att nya och effektiva läkemedel snabbt når personer med blodcancer.
Den svenska modellen för utvärdering och införande av nya läkemedel är för komplex och långsam. Svenska patienter med blodcancer drabbas hårt av detta. Det finns ett antal exempel där införandeprocessen för nya läkemedel tagit flera år. Samtidigt använder andra länder modeller där patienter får tillgång till läkemedlet snarast efter att det europeiska läkemedelsverket, EMA, har gett sitt godkännande, och under tiden det sker en utvärdering av läkemedlets kostnadseffektivitet.

Nya och innovativa behandlingar kan ge bättre behandlingsresultat, lindrigare biverkningar och ökad livskvalitet. Vi föreslår därför att Sverige utvärderar möjliga interimslösningar så att även svenska patienter får tillgång till nya läkemedel under den tid dess kostnadseffektivitet utvärderas.

Den svenska sjukvårdsmodellen med självstyrande regioner, bidrar också till en ojämlik cancervård. När ett läkemedel genomgått den nationella godkännandeprocessen är det ändå regionerna som tar det slutgiltiga beslutet om användning. På så vis blir vissa delar av cancervården som ett lotteri, där bostadsort avgör om en innovativ behandling påbörjas eller inte. I en analys som publicerades i mars i år framkom att tidig implementering av nya läkemedel var en bidragande orsak till bättre överlevnadsresultat vid behandling av multipelt myelom*. Patienterna i en av regionerna hade större chans att överleva sin sjukdom än i övriga delar av landet.

Som ett viktigt steg i processen för en jämlik vård önskar vi en strukturerad uppföljning av införandet av nya läkemedel i regionerna. Denna uppföljning bör vara transparent och kopplas till respektive regions behandlingsutfall.Debattartikeln på Altinget 16 juni 2022

Medicinsk forskning och kliniska studier är avgörande för att nya behandlingar ska komma fram. För den enskilde patienten kan utvecklingen av nya läkemedel vara skillnad mellan liv och död. Det är därför mycket viktigt att det skapas optimala förutsättningar för kliniska studier i Sverige. Patientnära forskning ska prioriteras och svårt sjuka patienter i alla regioner ska ha samma förutsättningar att ingå i kliniska studier och behandlas med effektiva läkemedel.

Sammanfattningsvis anser vi att politiken måste verka för att:

• Införandeprocessen av nya läkemedel i Sverige måste bli effektivare. Tid till effektiv behandling är ofta skillnad mellan liv och död.
• Vården måste bli jämlik över hela landet. Bättre uppföljning och transparens kring införandet av nya behandlingar är ett viktigt steg.
• Patientnära forskning måste premieras och prioriteras. Patienter i alla regioner ska erbjudas samma förutsättningar att ingå i kliniska studier.

Nu vill vi bjuda in fler att delta i dialogen och utvecklingen av svensk cancervård. Tillsammans kan vi förbättra och förlänga livet för svårt sjuka patienter.

Lise-lott Eriksson Blodcancerförbundet. Foto: Jennifer Glans

Lise-lott Eriksson, ordförande i Blodcancerförbundet

 

Denna debattartikel är en del av projektet ”Dagens forskning – morgondagens behandling” som genomförs av Blodcancerförbundet i samarbete med AbbVie, Amgen, Bristol Myers Squibb, GSK, Janssen, Pfizer, Roche och Sanofi.

 

* Wålinder et al., 2022 ( https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35243814/ )

 

Detta är resultaten av samarbetsprojektet: Dagens forskning - Morgondagens behandling

Här hittar du dokument och videointervjuer om brister och förslag till lösningar på utmaningarna i dagens blodcancervård. Material som tagits fram i samarbetsprojektet "Dagens forskning - Morgondagens behandling: https://www.blodcancerforbundet.se/samarbetskampanjer/dagens-forskning-morgondagens-behandling/

debattartikeln Altinget DFMB 16 juni 2022

 

/ Håkan Sjunnesson/BLCF

 

Senast uppdaterad 16 juni 2022

Fler nyheter


Alla nyheter