Aktuellt
Nyheter
Vårdens mäktigaste Nyhet - bättre behandling av myelom Kampen mot cancer Hur har covid-19 påverkat dig som cancerpatient? Nya cancerfall riskerar att inte upptäckas i tid Vi tackar Christian Pedersen för den här tiden Värden av cancerrehab Nytt blogginlägg - Vid sidan av... En starkare forskningskapacitet Nytt ATMP-centrum på Sahlgrenska Nominera till Patientpris Utbildningsdag (Forum för Health Policy) Info och läsvärt Följ oss gärna på YouTube Talassemi i fokus Kulturarenan Inspelning webbmöte (covid-19 och myelom) SVT Agenda Nytt avsnitt av Blodcancerpodden Diagnosspecifik info (corona) Återkoppling SFH (covid-19) Webbmöte covid-19 och myelom Om ledarskap inom vården Cancer-specifika frågor (covid-19) Blodcancerpodden - Att hantera allvarlig sjukdom Hjälp med deltagarinsamling Lansering av Blodcancerpodden! Inläsningsmaterial om blodcancer Skev bild av kostnader för cancerläkemedel Stöd av andra Frågor om coronaviruset Coronavirus och cancer Små åtgärder för riskgrupper = hälsovinster Råd, fakta och nyheter om coronaviruset Svarte Petter RCC Uppsala-Örebro Situationsanalys (Svarte Petter) Inställda aktiviteter (våren 2020) (1) Nationellt införande av nya läkemedel Utdelning Blodcancerfonden En orolig tid... Informationsfilm om Tobiasregistret Sällsynta Dagen Stöd att få (stödperson) Intervju med Förbundsordförande Nationella MPN-Dagen Lymfompatienter sökes En god sexuell hälsa Du är inte ensam... 10-årsjubileum för GPCC Replik från Blodcancerförbundet Svenska MDS- & AML-Dagen Kontaktsjuksköterskans ansvar Debatt i P1 Nytt blogginlägg (Vid sidan av...) Succé för Alltomcancerrehab.se! Projektet "Du är inte ensam..." är igång! Stöd blodcancerforskning - bli månadsgivare! Myeloma Toolkit för myelomberörda Nyhetsbrev december Min historia... - Livet efteråt Ny utgåva av medlemstidningen Haema Blodcancerförbundets intressepolitiska påverkansarbete Medlemsenkät 2019/2020 Kliniska studier - våga fråga! Nyhetsbrev november Min historia... - Autolog SCT utan problem Att vara stödjande Nordic Blood Cancer Council Blodcancerdagen - sista chansen! Närståendestöd Alltomcancerrehab.se Förändring på riktigt! Att överkomma utmaningar Lansering nästa fredag! Behovet av samverkan Nyhetsbrev oktober Workshop om sjukvården Presentationsmaterial Livskraft Sverigedagen Kronisk Blodsjukdom Hjälp från vården! Personcentrering (allo SCT) Stödverksamhet (stödperson) Blodcancerdagen Min historia... - Vidarkliniken Alltomcancerrehab.se (1) Slutrapport VTEDB Ansökan om ersättning Vaccin verkningslöst för vissa blodcancerpatienter Rapport från Patientriksdagen 2020 Sjukvårdspodden Blodcancerförbundet medverkar i Ekot Förbundsstämma 2021 Grant ASH Förebyggande sjukpeng Nyckelgen i leukemi hittad Hälsningar från Almedalen Åter i Stockholm Inställda aktiviteter (våren 2020) Kontaktsjuksköterskans uppdrag Reserapport! VTEDB Almedalen Temadag om myelom (Göteborg)! "Ta bort orättvisorna i cancervården nu" Lästips för helgen Vi hörs på det nya året! Kommande temadagar våren 2020 God jul och gott nytt år! Ny behandling av MDS och beta-talassemi på gång Rapport om blodtransfusioner Patientriksdagen 2020 Skrivelse Folkhälsomyndigheten Covid-vaccination Patientinflytande Digitala föreläsningar nu på Youtube Anmälan till patientpanelen
Pressmeddelanden 2020

10-årsjubileum för GPCC

Under veckan som gick presenterade Blodcancerförbundet tillsammans med AbbVie följande information om vårt arbete för en mer personcentrerad blodcancervård på GPCC:s 10-års jubileumskonferens i Göteborg

GPCC

Fullt fokus på affischen om rapporten För en mer personcentrerad blodcancervård som presenterades på 10-årsjubileet för Centrum för personcentrerad vård (GPCC) 


PATIENTUPPLEVD KVALITET

Mellan 2017–2018 drev Elin Sporrong Blodcancerförbundets projekt Patientrelaterade mått som syftade till att undersöka vad blodcancerpatienter tycker är viktigt under patientresan och därigenom hur kvalitet skulle kunna förstås utifrån ett patientperspektiv. En empirisk studie utfördes genom kvalitativa intervjuer med 28 medlemmar från Blodcancerförbundet. I samband med projektets genomförande skrevs även ett magisterarbete som, med utgångspunkt i teorin om mellanbegrepp, analyserar vilka aspekter som är relevanta för patientupplevd kvalitet utifrån ett patientperspektiv.

Rapportens första del presenterar delar av resultatet. 


PERSONCENTRERAD PLANERING OCH UPPFÖLJNING

Del två av rapporten fokuserar på moment i vårdkedjan som patienter framhåller som extra problematiska. Det gäller bristande anpassning av information med hänsyn till patientens livssituation och preferenser, samt avsaknaden av kunskapsöverföring vårdgivare emellan, exempelvis då patienten skrivs ut från slutenvården och ska börja söka sig till primärvården eller när patienten emottar vård hos flera vårdgivare samtidigt.

Rapporten föreslår att en initial och strukturerad kartläggning av patientens livssituation, utifrån de faktorer som har visat sig kunna leda till sårbarhet, skulle kunna öka följsamhet och minska riken för dåligt beslutsfattande. Ta gärna del av rapporten i sin helhet här


DET FORTSATTA ARBETET       

Under 2019-2020 har arbetet att utforma ett kartläggningsstöd för vårdgivare fortsatt genom en servicedesignad enkätundersökning med läkare och sjuksköterskor. Projektet, som har fokuserat på frågor om vårdgivarens förutsättningar att arbeta personcentrerat, har hittills finansierats av medel från den internationella tävlingen ImpactHEME2019.

I mitten av mars ska det insamlade underlaget analyseras och därefter tas eventuellt en projektplan fram för teknisk utveckling av innovationen. För mer information eller frågor om samarbete, vänligen kontakta projektförvaltaren Elin Sporrong elin@blodcancerforbundet.se


Blodcancerförbundets har som organisation en viktig uppgift att vara våra medlemmar "röst utåt" i samhällsdebatten och gentemot hälso- och sjukvården i Sverige. Som vårdgivare inom hematologin hoppas vi att man förstår att det finns en viktig uppgift att lyssna. Både på de människor vi som organisation representerar, samt på oss som patient- och närståendeföreträdare. Tillsammans är vi nämligen starka, och kan först då uppnå en personcentrerad blodcancervård på allvar! 


Blodcancerförbundets arbete för en mer personcentrerad blodcancervård har skett med ekonomiskt stöd av Socialstyrelsen, Hedlunds Stifelse, AbbVie och via medel från utlysningen ImpactHeme 2019. 


Senast uppdaterad 01 juli 2020


Fler nyheter

Close Up Of Podium With Speaker In Auditorium HD8C9FQ
8 juni 2021

Patientrepresentanter får fritt inträde

Blodcancerförbundet har tillsammans med en rad andra patient- och paraplyorganisationer runt om i världen lyckats förmå American Society of Hematology att låta patientrepresentanter delta fritt på den viktiga internationella hematologiska kongressen ASH Annual Meeting.

Läs mer

Image Of Wooden Judge Hammer On Notepad UGN34AB
31 maj 2021

Förbundsstämma

I lördags, den 29 maj, hölls Blodcancerförbundets ordinarie stämma. Nya styrelseledamöter valdes in och stadgarna uppdaterades. 

Läs mer

Hands 1939895 1920
12 maj 2021

Anmäl dig till vår Patientpanel

Är du intresserad av att delta i forskning och utveckling inom blodcancerområdet? Just nu söker vi 15 personer som vill ingå i Patientpanelen – en panel av patienter och vårdgivare som ska agera som patientpartners i medicinska studier som stöds av Blodcancerfonden.

Läs mer


Alla nyheter